FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 19.12.2018

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from
the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science. 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zawartość numeru

Jadwiga Jęcz

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 39 (4/2018), English Issues, s. 21 - 39

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.042.9743
Czytaj więcej Następne