FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Commander in Opera: Contexts

Data publikacji: 19.12.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 39 (4/2018), s. 21 - 39

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.042.9743

Autorzy

Jadwiga Jęcz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of this article is to analyse the presence of Commander in Mozart’s Don Giovanni as well as show the references to other opera depictions regarding the myth of Don Juan. Commander, also known as the Stone Guest, is an animate tombstone figure, which appears in every classic-based version of the story about Don Juan Tenorio (Don Giovanni) in order to summon a rogue to conversion; when he fails to do so, he drags him to hell. The spectacular character of the final scene turned out to serve as an inspiration for numerous opera makers, from Mozart to Rimsky-Korsakov (Mozart and Salieri). This theme, which has not been the subject of research before, is definitely worth exploring.

Bibliografia

Battistini M., Impelluso L., Zuffi S., Historia portretu. Przez sztukę do wieczności, trans. into Polish by H. Cieśla, Warszawa 2001.

Borkowska-Rychlewska A., Recepcja „Don Giovanniego” Mozarta przed 1830 r., “Ruch Literacki” 2000, Vol. 4.

Borkowska-Rychlewska A., U progu zmian. „Don Giovanni” w przekładzie Kazimierza Brodzińskiego, [in:] Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Kraków 2006.

Borkowska-Rychlewska A., Żywioł i zatracenie. Mit Don Juana w operze Mozarta, [in:] Bliżej opery. Tworcy-dzieła-konteksty,J. Mianowski, R.D. Golianek (eds.), Toruń 2010.

Cyz T., Komandor albo śmierć według Mozarta, [in:] Bliżej opery. Twórcy—Dzieła—Konteksty, J. Mianowski, R.D. Golianek (eds.),Toruń 2010.

Czapliński L., „Don Giovanni”, czyli muzyczne oblicze erotyzmu, [in:] idem, W kręgu operowych mitow, Kraków 2003.

Einstein A., Mozart. Człowiek i dzieło, trans. into Polish by A. Rieger, Kraków 1983.

Kamiński P., Żywot rozpustnika, [in:] idem, Tysiąc i jedna opera, Vol. 2, Kraków 2008.

Kierkegaard S., Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna, trans. into Polish by A. Buchner, “Res Facta” 1970, No. 40.

Kierkegaard S., Albo-albo, trans. into Polish and ed. by J. Iwaszkiewicz, Vol. 1, Warszawa 1976.

Künze S., Don Giovanni vor Mozart, München 1972.

Listy Juliusza Słowackiego. Z autografow poety, K. Méyet (ed.), Vol. 1, Lwów 1899.

Mianowski J., Afekt w operach Mozarta i Rossiniego, Poznań 2004.

Mianowski J., Tanatos; Don Giovanni między tekstami, [in:] idem, Krzywe lustro opery, Toruń 2011.

Mörike E., Podroż Mozarta do Pragi, trans. into Polish by M. Kurecka, Warszawa 1956.

Nowicka E., Omamienie—cudowność—afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003.

Raszewski Z., Bogusławski, Warszawa 1982.

Szczot M., Jeszcze raz o motywie Don Juana (Refleksje nad „Pogrzebem Don Żuana” Bolesława Leśmiana), “Topos” 2000, No. 1.

Winiszewska H., Dramma giocoso. Między opera seria a opera buffa, Toruń 2013.

Wiśniewski G., Leksykon postaci operowych, Kraków 2006.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 21 - 39

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Commander in Opera: Contexts

Autorzy

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 19.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jadwiga Jęcz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1895

Liczba pobrań: 924