FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

2019 Następne

Data wydania: 30.12.2019

Opis

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zastępca redaktora naczelnego Jolanta Bujas-Poniatowska

Zawartość numeru