FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Parada Erika Satiego w perspektywie intermedialnej według teorii Wernera Wolfa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 55 (4/2022), s. 39 - 64

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.016.18105

Autorzy

Anna Rusin
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6656-3509 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Erik Satie’s Parade in the Perspective of Intermediality as per Werner Wolf’s Theory

 Parade by Erik Satie, Jean Cocteau, and Pablo Picasso created in 1917 was pro- claimed the first surrealistic ballet, the cubist manifesto and succès de scandale. The article aims to examine the intermedial relations between the media that constitute the oeuvre regarding Werner Wolf’s typology of intermediality. The context of the analysis is provided by avant-garde movements that emerged in arts at the turn of the 20th century and determined the phenomena occurring within particular media. As a result, in the transmedial dimension, the impact of metalepsis can be observed. It leads to the disturbance in the narrative structure arising from the assumptions in a ballet scenario.

* Niniejszy artykuł powstał w oparciu o pracę licencjacką autorki zatytułowaną Parada Erika Satie – dzieło intermedialne w kontekście nowych kierunków sztuki la belle époque napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Pawłowskiej i obronioną w Akademii Muzycznej w Krakowie w 2016 roku.

Bibliografia

Źródła muzyczne

Satie E., Parade and Other Works for Piano Four Hands, Dover Publications, Mineola 1999.

Satie E., Parade in full score: Ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau, Dover Publications, Mineola, New York 2013.

Satie E., Parade (Musique pour piano), 1916, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10462747r/f7.item [dostęp: 09.10.2022].

Satie E., [Brouillons et esquisses pour Parade], 1916, t. 1, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007123n/f5.item [dostęp: 09.10.2022].

Satie E., [Brouillons et esquisses pour Parade], 1916, t. 2, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550071260/f5.item [dostęp: 09.10.2022].

Satie E., [Brouillons et esquisses pour Parade], 1916, t. 3, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007125j/f5.item [dostęp: 09.10.2022].

Satie E., [Brouillons et esquisses pour Parade], 1916, t. 4, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007128w/f5.item [dostęp: 09.10.2022].

Satie E., [Parade. Ballet réaliste. Thème de Jean Cocteau. Rideau, décors et cos- tumes de Pablo Picasso. Chorégraphie de Léonide Massine. Réduction pour piano à quatre mains], Rouart, Lerolle & Cie, Paris 1917, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100719765/f2.item [dostęp: 09.10.2022].

 

Metodologia i estetyka

Burzyńska A., Semiotyka, hasło w: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo „Znak”, Warszawa 2006.

Dryll E., Waligórska A., Rola narracji w odbiorze obrazu, w: Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Gazda G., Dadaizm, hasło w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Instytut Kultury, Warszawa 1996.

Głowiński M., Symbolizm, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, w serii «Vademecum Polonisty», wyd. 2 poszerz. i popr., Ossolineum, Wrocław 1988.

Głowiński M., Realizm, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, w serii «Vademecum Polonisty», wyd. 2 poszerz. i popr., Ossolineum, Wrocław 1988.

Honour H., Fleming J., Kubizm, hasło w: Historia sztuki świata, Arkady, Warszawa 2002.

Paja-Stach J., Awangarda muzyczna a idee artystyczne przełomu XIX i XX wieku, „Muzyka” 1990, nr 1.

Passeron R., Encyklopedia surrealizmu, tłum. K. Janicka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1993.

Pawłowska M., Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

Pier J., Metalepsis, hasło w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. D. Herman, M. Jahn, M.L. Ryan, Routledge, London–New York 2008.

Ratajczakowa D., Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Ryan M.L., Narration in Various Media, hasło w: The Living Handbook of Narratology, red. J.Ch. Meister, Hamburg University Press 2014, https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn [dostęp: 30.09.2022].

Shattuck R., The Banquet Years: The Origins of the Avant-Garde in France 1885 to World War I, Vintage Press, New York 1967.

Sławiński J., Futuryzm, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. tegoż, w serii «Vademecum Polonisty», wyd. 2 poszerz. i popr., Ossolineum, Wrocław 1988.

Skowron Z., Teoria i estetyka awangardy muzycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.

Wasilewska-Chmura M., Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Wolf W., The Relevance of Mediality and Intermediality to Academic Studies of English Literature, w: Mediality/Intermediality, red. M. Heusser, A. Fisher, A.H. Jucker, w serii: «Swiss Papers in English Language and Literature», t. 27, Gunter Narr Verlag, Tübingen 2008.

 

Dzieło

Albright D., Postmodern Interpretations of Satie's Parade, „Canadian University Music Review” 2001, t. 22, nr 1.

Albright D., Untwisting the Serpent: Modernism in Music, Literature, and Other Arts, The University of Chicago Press, Chicago–London 2000.

Apollinaire G., „Parade” et l’Esprit nouveau, w: Les Ballets russes à Paris, représentations exceptionnelles… [książka programowa], Théâtre du Châtelet, Paris, maj 1917.

Austin W., Satie before and after Cocteau, „The Musical Quarterly” 1962, t. 48, nr 2.

Bibliothèque Nationale de France, Catalogue Général, https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13918662g [dostęp: 30.09.2022].

Buckle R., Diagilew, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2014. Calkins S., Modernism in Music and Erik Satie's Parade, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” 2010, t. 41, nr 1.

Cogniat R., Parade, hasło w: G. Arout i in., Dictionnaire du ballet moderne, F. Hazan, Paris 1957.

Cox J., 'Le Théâtre forain': Historical and Stylistic Connections between 'Parade' and 'Histoire du Soldat', „Music & Letters” 1995, t. 76, nr 4.

Cocteau J., Kogut i arlekin. Zapiski wokół muzyki, tłum. A. Socha, C&D, Kraków 1995.

Cocteau J., Le Coq et L’Arlequin, Éditions de la Sirène, Paris 1918.

Drew D., The Savage Parade – From Satie, Cocteau, and Picasso to the Britten of Les Illuminations and beyond, „Tempo” 2001, nr 217.

Erik Satie: Music, Art and Literature, red. C. Potter, Ashgate Publishing, Burlington 2013.

Jarociński S., Orfeusz na rozdrożu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1958.

Laliberté M., Jean Cocteau, Pablo Picasso, Léonide Massine et Erik Satie. Parade, 1917, et les avant-gardes, "L’Âge d’or" 2018, https://journals.openedition.org/agedor/3300 [dostęp: 13.01.2023].

Mellers W.H., Erik Satie and the „Problem” of Contemporary Music, „Music & Letters” 1942, t. 23, nr 3.

Myers R.H., Erik Satie, Dover Publications, Mineaola 1968.

Myers R.H., The Strange Case of Erik Satie, „The Musical Times” 1945 t. 86, nr 1229.

Orledge R., Satie and the Art of Dedication, „Music & Letters” 1992, t. 73, nr 4.

Orledge R., Satie & America, „American Music” 2000, t. 18, nr 1.

Orledge R., Satie Erik, hasło w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 23, Macmillan Publishers, London 2001.

Orledge R., Satie's Approach to Composition in His Later Years (1913–24), „Proceedings of the Royal Musical Association” 1984–1985, nr 111.

Orledge R., Satie the Composer, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Paja-Stach J., Satie, Erik, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 9: S–Sł, Kraków 2007.

Perloff N., Art and the Everyday: Popular Entertainment and the Circle of Erik Satie, Clarendon Press, Oxford 1991.

Pitkin C., Against Expression? Avant-garde Aesthetics in Satie's "Parade", niepublikowana praca magisterska, University of Cincinnati, College- Conservatory of Music: Music History, 2020, http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1595499202615172 [dostęp: 13.01.2023].

Potter C., Erik Satie: A Parisian Composer and His World, Boydell Press, Woodbridge 2016.

Rothchild D.M., Picasso's "Parade": From Street to Stage, Sotheby’s Publications, London 1991.

Satie E., Mémoires d’un amnésique, Petit Bibliothèque Ombres, Toulouse 2010. Satie E., Tajniki mego życia, Pamiętniki amnezyka, Pochwała krytyków, tłum. S. Jarociński, „Res Facta” 1968, nr 2.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, s. 39 - 64

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Erik Satie’s Parade in the Perspective of Intermediality as per Werner Wolf’s Theory

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6656-3509

Anna Rusin
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6656-3509 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Rusin (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 170

Liczba pobrań: 159