FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Z problematyki recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka utworów kompozytora zachowanych w zbiorze muzykaliów po grodziskiej kapeli parafialnej

Data publikacji: 21.12.2017

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 39 - 62

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863

Autorzy

Karolina Majewska
Uniwerystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Giovanni Battista Bassani—Reception of the Output and Characteristic of the Compositions Preserved in the Musical Collection of Grodzisk Parish Chapel

The work concerns Giovanni Battista Bassani’s output and its reception with a particular emphasis on manuscripts preserved in the collection from parish church in Grodzisk Wielkopolski. The oeuvre of this composer has been preserved to a huge amount today—there are 441 manuscripts and 67 prints preserved in 287 copies.

The article consists of two parts. The first chapter presents a list of sources of the composer’s  works, created using the RISM database with special attention to the Polish sources. In addition, a list of sources identified as the transmission of Bassani’s output is presented. The second part of the article characterises the composer’s works preserved in the collection from parish church in Grodzisk Wielkopolski.

Bibliografia

Haselbach R., Giovanni Battista Bassani. Werkkatalog, Biographie und künstlerische Würdigung mit besonderer Berücksichtigung der konzertieren den kirchlichen Vokalmusik, Kassel–Basel 1955.

Idaszak D., Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów, Kraków 1993.

Martinotti S., Kilka indywidualności nadpadańskiego baroku muzycznego: Bassani, Perti, Vallotti, Martini, tłum. H. Szymańska, „Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne” [2] (1974).

Mądry A., Barok. Część 2:1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, seria«Historia Muzyki Polskiej», red. S. Sutkowski, t. 3, Warszawa 2013.

Nawrot P., Archivo Musical de Moxos. Antologiá, t. 1, Evangelización y músicaen las reducciones de Moxos, Santa Cruz de la Sierra 2004.

Smith P., Vanscheeuwijck M., Bassani, Giovanni Battista, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 2, London 2001.

Szweykowski Z.M., Bassani Giovanni Battista, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 1 (AB), red. E. Dziębowska, Kraków 1979.

Świerczek W., Katalog rękopiśmiennych zabytków muzycznych Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 10 (1965).

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, s. 39 - 62

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Giovanni Battista Bassani—Reception of the Output and Characteristic of the Compositions Preserved in the Musical Collection of Grodzisk Parish Chapel

Autorzy

Uniwerystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Publikacja: 21.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karolina Majewska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1725

Liczba pobrań: 1121