FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Jan Rakowski (1898–1962) – spiritus movens violi d’amore w Polsce

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 55 (4/2022), s. 65 - 82

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.015.18104

Autorzy

Ewa Pilarska-Banaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
https://orcid.org/0009-0005-5919-3008 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Jan Rakowski (1898–1962): Viola D'amore Spiritus Movens in Poland

The aim of the article is to present the profile of the outstanding Polish musician Jan Rakowski. His artistic activities were related to playing the viola and viola d'amore, which was completely unknown at that time. The author describes the use of viola d'amore in Poland until the end of the 19th century, and outlines its popularity in Western Europe and the United States. In order to reliably present the figure of Jan Rakowski, press excerpts about his achievements concerning playing the viola d’amore are presented. This leads to the assessment of his activity. An important element of the work is a reference to Stefan Bolesław Poradowski’s composition, Concerto for viola d’amore and string orchestra, and drawing attention to the problem with the dating and titling of the work.

Bibliografia

Opracowania

Chybiński A., Słownik muzyków dawnej Polski do 1800 roku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1949.

Durkin R., The Viola d’Amore: Its History and Development, Routledge, London–New York 2021.

Janczewska-Sołomko K., Rakowski Jan Nepomucen Maria, hasło w: Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870, red. K. Janczewska-Sołomko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Jappe M., Jappe D., Viola d’amore Bibliographie. Das Repertoire für die historische Viola d’amore von ca. 1680 bis nach 1800. Kommentiertes thematisches Verzeichnis nebst vier Exkursen zu wichtigen Komponisten, Amadeus Verlag, Winterthur 1999.

Koepp K., Viola d’amore, hasło w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, red. L. Finscher, Sachteil t. 9: Sy–Z, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1998.

Morawski S., Kilka lat młodości mojej w Wilnie 1818–1825, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.

Otterstedt A., Dolmetsch (Eugéne) Arnold, hasło w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, red. L. Finscher, Personenteil t. 5: Cov–Dz, Bärenreiter-Verlag, Kassel 2001.

Pawlak D., Rakowski Jan, hasło w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, wyd. 2, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1983.

Reiss J., Mała encyklopedia muzyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.

Sikorski K., Instrumentoznawstwo, wyd. 3 zm., Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1975.

Sowiński A., Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków, instrumencistów, lutnistów, organmistrzów, poetów lirycznych i miłośników sztuki muzycznej. Zawierający krótki rys historyi muzyki w Polsce, opisanie obrazów cudownych i dawnych instrumentów, z muzyką i portretem autora, nakładem autora, Paryż 1874.

Sroczyński B.T., Viola d’amore, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2010.

Tatarska J., Stefan Poradowski, hasło w: Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk–Warszawa 2005.

Zathey J., Rakowski Trzywdar-Rakowski Jan, hasło w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 8: Pe–R, red. Elżbieta Dziębowska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2004.

 

Artykuły prasowe

Gliński M., Warszawa. Trzy premjery w operze miejskiej. Koncerty filharmoniczne. Wanda Landowska. Recitale, „Muzyka” 1928, nr 3.

Latoszewski Z., Poznań. W operze miejskiej: Ponchielli’ego „Gioconda”i Henryka Opieńskiego „Jakób Lutnista”. Ruch koncertowy: IX Symfonja. Obcy i swoi na estradzie, „Muzyka” 1928, nr 1.

Roesler A., Bydgoszcz, „Muzyka Polska” 1937, z. 6. Wiechowicz S., Poznań, „Muzyka Polska” 1935, z. 6. Wiechowicz S., Poznań, „Muzyka Polska” 1937, z. 3.

 

Źródła internetowe

Engel C., Charles Martin Loeffler, „The Musical Quarterly” 1925, nr 3. Josephson Nors S., Janáček’s Intimate Letters (Listy důvěrné): Erotic Biography and Creative Genesis, „Archiv Für Musikwissenschaft” 2009, nr 66 (2), http://www.jstor.org/stable/27764446 [dostęp: 2.09.2022].

Konkurs altówkowy im. Jana Rakowskiego, w: strona internetowa Towarzyst- wa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, https://www.wieniawski.pl/oka.html [dostęp: 1.09.2022].

Viola d'Amore, w: strona internetowa Artura Paciorkiewicza, https://artur.paciorkiewicz.pl/repertoire/viola-damore/ [dostęp: 1.09.2022].

Winkler H.J., Fascinated by Early Music: Paul Hindemith and Emanuel Winternitz, „Music in Art”, 2004, nr 29 (1/2), http://www.jstor.org/stable/41818748 [dostęp: 3.09.2022]. 

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, s. 65 - 82

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jan Rakowski (1898–1962): Viola D'amore Spiritus Movens in Poland

Autorzy

https://orcid.org/0009-0005-5919-3008

Ewa Pilarska-Banaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
https://orcid.org/0009-0005-5919-3008 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ewa Pilarska-Banaszak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 209

Liczba pobrań: 168