FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague

Data publikacji: 07.12.2017

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 115 - 133

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.030.7859

Autorzy

Michał Jaczyński
Jagiellonian University in Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The interbellum was a period when the spontaneous popularity of Jewish music was born. Its expansion in the area of general culture coincided with the rise of a strong institutional and media backing for the musical activities (which means that this music had to have a market value), and on the other hand—with the revival of the national Jewish movement in its various ideological forms, all of which acknowledged a significant role for fostering their own culture. At that time, Prague was the third most important (after Vienna and Berlin) center of Jewish culture in Central Europe, and it strongly influenced the neighboring centers such as Bratislava, Budapest, or—the closest to the author of this abstract—Warsaw. In this paper, various aspects of the Jewish music’s presence in the general musical life of the interwar Prague are being discussed, namely: the open musical activity of Jewish organizations and synagogues, Jewish instrumental and choral music, as well as Jewish songs (synagogal, folk and artistic) performed in the concert halls of Prague, the activity of the group of young Jewish composers (among others: Walter Süskind, Mieczysław Kolinski, Berthold Kobias, Hermann Weiss and Frank Pollak) who formed the so-called “New Jewish School” in music, and finally, writing about Jewish music.

ABSTRAKT

Okres międzywojenny był czasem wielkiej popularności muzyki żydowskiej; jej ekspansja na grunt kultury ogólnoeuropejskiej łączyła się z rozwojem zaplecza instytucjonalnego dla działań kulturalnych, szczególnie zaś ruchu medialnego (co oznaczało, że muzyka zaczęła mieć znacznie rynkowe), z drugiej zaś strony – z odradzaniem się żydowskiego ruchu narodowego, w jego różnorodnych ideologicznych odmianach, z których każda podkreślała ważną rolę wspierania i promowania kultury niematerialnej, stanowiącej jeden z filarów tożsamości żydowskiej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Praga pełniła funkcję trzeciego co do znaczenia (po Wiedniu i Berlinie) ośrodka żydowskiej kultury muzycznej w Środkowej Europie, wywierała znaczny wpływ na inne centra kulturowe, takie jak Bratysława, Budapeszt, czy też najbliższa autorowi niniejszego tekstu – Warszawa. W artykule zaprezentowane zostały kolejno różnorodne aspekty obecności muzyki żydowskiej w tzw. powszechnym życiu muzycznym międzywojennej Pragi, wśród których wymienić należy: działalność muzyczną żydowskich organizacji oraz synagog, prezentacje żydowskiej muzyki instrumentalnej, chóralnej i pieśni (synagogalnej, ludowej i artystycznej) w praskich salach koncertowych, aktywność grupy młodych kompozytorów żydowskich, czyli reprezentantów tzw. Nowej Szkoły Żydowskiej (m.in. Walter Süskind, Mieczysław Kolinski, Berthold Kobias, Hermann Weiss i Frank Pollak) oraz refleksje na temat muzyki żydowskiej obecną w publikacjach książkowych i na łamach prasy.

Bibliografia

Bohlman P. V., Jewish Music and Modernity, New York 2008.

Brod M., Sternenhimmel. Musik- und Theatererlebnisse, Prague 1923.

Nemtsov J., Die Neue Jüdische Schule in der Musik, Wiesbaden 2004.

Nettl P., Alte jüdische Spielleute und Musiker, Prague 1923.

Sabaneyev L., The Jewish National School in Music, “Musical Quarterly” 1929, vol. XV, No. 3, pp. 448-468.

Press sources:

[Author unknown], Abend jüdischer Kunst, “Prager Tagblatt” 21.10.1930, p. 8.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 01.01.1921, p. 7.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 03.03.1922, p. 5.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 12.02.1929, p. 7.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 14.01.1922, p. 6.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 15.12.1921, p. 6.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 18.02.1926, p. 6.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 18.09.1924, p. 7.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 21.01.1922, p. 6.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 22.04.1925, p. 7.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 30.09.1925, p. 8.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 04.02.1928, p. 7.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 06.04.1929, p. 8.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 20.01.1929, p. 8.

[Author unknown], Buhne und Kunst, “Prager Tagblatt” 30.09.1923, p. 10.

[Author unknown], Der Tag in Prag, “Prager Presse” 30.03.1936, p. 8.

[Author unknown], Der Tag in Prag, “Prager Presse” 27.10.1937, p. 7.

[Author unknown], Ein Abend jüdischer Lieder und Figurinnen, “Prager Tagblatt” 02.03.1931.

[Author unknown], Habima-Gastspiel, “Prager Presse” 26.01.1938, p. 8.

[Author unknown], Jüdisches Konzert Hilda Dulinskaja, “Prager Tagblatt” 12.03.1929, p. 6.

[Author unknown], Konzerte, “Prager Presse” 17.05.1938, p. 9.

[Author unknown], Kulturchronik, “Prager Presse” 16.01.1935, p. 7.

[Author unknown], Kunst, “Prager Tagblatt” 06.05.1934, p. 7.

[Author unknown], Kunst, “Prager Tagblatt” 23.03.1933, p. 7.

[Author unknown], Kunstchronik, “Prager Presse” 28.02.1936, p. 8.

[Author unknown], Ostjüdischer Liederabend Max Kriener, “Prager Tagblatt” 14.12.1920, p. 6.

[Author unknown], Sarah Goldstein, “Prager Presse” 05.02.1938, p. 5.

[Author unknown], Vorträge, “Prager Tagblatt” 08.12.1934, p. 7.

[Author unknown], Z hudebniho zivota ceskoslovenskeho, “Listy Hudebni Matice” 1929, No. 2, p. 61.

[Author unknown], Z hudebniho zivota ceskoslovenskeho, “Tempo. Listy Hudebni Matice” 1931, No. 6, p. 207.

B[aum]. O., Bühne und Musik, “Prager Presse” 21.10.1937, p. 8.

[Baum O.] o.b., Bühne und Musik. Konzert Regina Schein, “Prager Presse” 13.02.1938, p. 7.

B[aum]. O., Musikalische Uraufführungen, “Prager Presse” 04.04.1935, p. 8.

[Brod M.], Der Golem, “Prager Tagblatt” 26.02.1928, p. 7.

B[rod]. M., Die Moskauer “Habimah”, “Prager Tagblatt” 25.02.1928, p. 7.

bv, Z hudebniho zivota ceskoslovenskeho, “Tempo. Listy Hudebni Matice” 1929, No. 4, p. 150.

(fb), Koncerty, “Listy Hudebni Matice” 1934, No. 7, p. 263.

jbk, Koncerty, “Tempo. List pro hudebni kulturu” 1935, No. 4, p. 44.

Lch [Lovenbach], O cem se pise, ”Listy Hudebni Matice” 1926, No. 5, p. 15.

p., Judischer Liederabend Raval Stromfeld, “Prager Tagblatt” 04.06.1926, p. 6.

R[ychnowsky]. E., Konzert des Rheinischen Streichquartetts, “Prager Tagblatt” 30.10.1923, p. 8.

R[ychnowsky]. E., Konzerte. Klavierabend Juliusz Wolfsohn, “Prager Tagblatt” 04.12.1924, p. 7.

S[eidl]. W., Abend junger Prager Komponisten, “Prager Tagblatt” 27.03.1936, p. 8.

S[eidl]. W., Konzert jüdischen Komponisten, “Prager Tagblatt” 20.12.1934, p. 6.

Stefanecky, Haor. Judisches Theater auf Tournee, “Prager Tagblatt” 20.01.1922, p. 7.

Vogel J., Zidovstvi v moderni hudbe, “Listy Hudebni Matice” 1926, No. 5.

P[?]. V., Konzerte, “Prager Tagblatt” 26.03.1926, p. 6.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 115 - 133

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague

Autorzy

Jagiellonian University in Kraków

Publikacja: 07.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Jaczyński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2521

Liczba pobrań: 1236