FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej

Data publikacji: 31.10.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 25 - 47

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.028.9310

Autorzy

Bartłomiej Majkrzak
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Bruno Stein’s organ music in the context of pedagogical and musical activity

The purpose of this article is to present the life and organ work of Bruno Stein. The preparation for teaching was very important in Prussia, as it somehow traced a path of development for young people not only willing to be teachers but also musicians in the future. Bruno Stein, when composing organ preludes, recognised this situation and simultaneously became a model teacher as well as a composer of reliable and solid artistic achievements. The crucial element constituting the core of this article is the analysis of the selected preludes for organ. Having taken these compositions into account, one can observe the artistic means that were used by the composer, explore their style and purpose. Apart from organ works, Bruno Stein composed many other vocal, instrumental and vocal-instrumental pieces.

Bibliografia

Charakterstücke für die Orgel. Sieben mittelschwer ausführbare Tonstücke zum Gebrauch bei Musikaufführungen komponiert von Bruno Stein, Opus 31, red. C. Kothe, Leobschütz, [b.m.] 1913.

Chrząszcz J., Historia miast Pyskowice i Toszek, Gliwice 1994.

Droga do nieba, red. Międzydiecezjalna Komisja ds. Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej Diecezji Gliwickiej i Opolskiej, Opole 2006.

Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1998.

Glauer A., 150 Jahre – eine Zeitreise, Opole 2012.

Glauer A., Kischnick K., Das höhere Schulwesen in der Stadt Rosenberg OS 1873–1944, Opole 2013.

Hamann F., Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren in Nieder-und Oberschlesien, Ost-und Westpreuβen, Pommern und Posen nebst Biographien ihrer Musiklehrer (SML), Dortmund 1976.

Jendrossek K., Zum Andenken an Bruno Stein, „Cäcilia” 1 (1916).

Kicinger B., Wprowadzenie do adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji organowych prof. Juliana Gembalskiego, [w:] Muzyka w służbie Bogu i człowiekowi, red. F. Koenig, Gliwice 2006.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Preparandy nauczycielskie, Warszawa 1922.

Możdżeń S.I., Historia wychowania 1795–1918, Sandomierz 2006.

Neues Praeludienbuch für die Orgel. Enthaltend 35 mittelschwer ausführbare Orgelstücke in den gebräuchlichsten Dur- und Moll Tonarten komponiert von Bruno Stein, Opus 23, red. C. Kothe, Leobschütz, [b.m] [b.r.].

Poźniak G., „Pomoce dla organistów” na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do rozważań o muzyce instrumentalnej w liturgii, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 5 (2009).

Preludien-Buch für die Orgel. Enthaltend 35 mittelschwer ausführbare Orgelstücke in den gebräuchlichsten Dur- und Moll Tonarten komponiert von Bruno Stein, Opus 10, red. C. Kothe, Leobschütz, [b.m.] 1916.

Sammlung instruktiver Vor- und Nachspiele zu den gebräuchlichsten Kirchenliedern der Diözese Breslau, red. K. Hoppe, Bytom [b.r.].

Schlesisches Musiklexikon, red. L. Hoffmann-Erbrecht, Augsburg 2001.

Śpiewnik ewangelicki, red. Międzykościelna Komisja Śpiewnikowa, wyd. 2, Bielsko-Biała 2008.

Stein B., Kirchliche Singschulen, „Cäcilia” 2 (1901).

Stein B., Rücblick und Ausblick, „Cäcilia” 12 (1902).

Stein B., Ueber das Registieren, „Cäcilia” 6 (1900).

Stein B., Ueber das Registieren, „Cäcilia” 7 (1900).

Stein B., Wahre Kritik, „Cäcilia” 4 (1902).

Strecke G., Josef und Bruno Stein, zwei oberschlesischen Kirchenkomponisten, „Der Oberschlesier“ 11 (1929).

Szlagowska D., Muzyka baroku, Gdańsk 1998.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. 15, red. S. Sadie, London 2001.

Vier Vor- und Nachspiele für volle Orgel komponiert von Bruno Stein, Königl. Seminarlehrer, Opus 17, red. C. Kothe, Leobschütz, [b.m.] [b.r.].

Zasoby internetowe

Dereń E., Kształcenie nauczycieli w Polsce, https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/organizacja-ksztalcenia-nauczycieli/ lata-1918-1939/ [dostęp: 18.03.2018].

Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/ [dostęp: 18.03.2018].

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, s. 25 - 47

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Bruno Stein’s organ music in the context of pedagogical and musical activity

Autorzy

Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków

Publikacja: 31.10.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bartłomiej Majkrzak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1548

Liczba pobrań: 710