FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Więcej niż tło. Muzyka Pawła Mykietyna w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego

Data publikacji: 31.10.2019

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 42 (3/2019), s. 119 - 140

https://doi.org/10.4467/23537094kmmuj.19.012.11145

Autorzy

Justyna Rudnicka
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

More Than Just a Background: The Music of Paweł Mykietyn in Krzysztof Warlikowski’s Theatre

The article is devoted to the role and functions of Paweł Mykietyn’s music in the theatre of Krzysztof Warlikowski. The modified version of music classification in the theatre proposed by Patrice Pavis serves as a starting point for the considerations. Providing the examples of certain performances, I describe each function as well as the characteristics of Paweł Mykietyn’s theatrical music. It turns out that in the case of Warlikowski’s theatre one cannot see music as an addition – music is an inseparable element in the process of establishing the meanings in each staging.

Bibliografia

Balcerzan E., Osiński Z., Spektakl teatralny w świetle teorii informacji, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 1, Dramat, teatr, red. J. Degler, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta, Wrocław 1974.

Capeau J., Naga scena, tłum. M. Skibniewska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1972.

Eno B., Ambient, tłum. J. Kutyła, w: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox i D. Warner, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Figzał M., Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Gennep A. van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981.

Kane S., Oczyszczeni, tłum. A. Kaszowska, https://docer.pl/doc/10se8 [dostęp: 14.10.2019].

Kofin E., Mistrz muzyki teatralnej, „Notatnik Teatralny” 72–73 (2013).

Kowzan T., Znak w teatrze, „Dialog” 1969, nr 3.

Kozińska D., Szaman Warlikowskiego, „Teatr” 2013, nr 4, http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/477/szaman_warlikowskiego/ [dostęp: 15.10.2019].

Kwiecińska A., W co gra Paweł Mykietyn?, „Ruch Muzyczny” 2007, nr 10.

Lehmann H.T., Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

Lissa Z., Szkice z estetyki muzycznej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1965.

Mika B., Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, Musica Iagellonica, Kraków 2008.

Miklaszewska J., Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Iagellonica, Kraków 2003.

Motyw, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.Mykietyn P., Kompozytor muzyki teatralnej? Nie ma kogoś takiego, rozmowę przepr. Ł. Orłowski, „Teatr” 2008 nr 9, http://encykloJustynapediateatru.pl/artykuly/61132/kompozytor-muzyki-teatralnej-niema-kogos-takiego [dostęp: 15.10.2019]

Mykietyn P., Należę do pokolenia, rozmowę przepr. M. Ruszpel, „Notatnik Teatralny” 16–17 (1998).

Mykietyn P., Współtworzymy czasy, rozmowę przepr. A. Korytkowska, „Notatnik Teatralny” 28–29 (2003).

Olejnik E., Mykietyna inspiracje fonografią, „Notatnik Teatralny” 72–73 (2013).

Pavis P., Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998.

Schaeffer P., Akuzmatyka, tłum. J. Kutyła, w: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox i D. Warner, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Szczecińska E., Mykietyn. Muzyka. Teatr, „Dwutygodnik.com”, https:// www.dwutygodnik.com/artykul/3175-mykietyn-muzyka-teatr.html [dostęp: 15.10.2019].

Szulc T., Muzyka i teatr, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, t. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, red. J. Degler, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976.

Tomaszewski M., Muzyka Chopina na nowo odczytana, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996.

Warlikowski K., Muzyka, która wchodzi w kości, rozmowę przepr. P. Dobrowolski, „Notatnik Teatralny” 72–73 (2013)

Wroński W., Muzyka w dramacie, tragedii i komedii, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, red. J. Degler, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, s. 119 - 140

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

More Than Just a Background: The Music of Paweł Mykietyn in Krzysztof Warlikowski’s Theatre

Autorzy

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 31.10.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Justyna Rudnicka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1281

Liczba pobrań: 979