FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Utwór „epoki intertekstualnej” – III Symfonia „Circus Maximus” Johna Corigliano

Data publikacji: 01.12.2017

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 89 - 107

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.005.7834

Autorzy

Katarzyna Bartos
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

 

As many researchers claim, we live in the era of intertextual works. The analysis of the 3rd Symphony Circus Maximusby the American composer John Corigliano definitely proves this statement. The symphony, finished in 2004, had been commissioned by Jerry Junkin the conductor of the Wind Ensemble and Director of Bands at UT Austin. It is said to be an example of program music. Coriglianos main purpose was to show connections between the past (Rome Empire) and the contemporary world. The composer notices that animalisation and coerciveness are characteristics of people living in these two eras. The composition consists of eight movements and is written for wind ensemble and percussion. The aim of this article is to show intertextual connotations and references present in the composition, such as: allusions, stylization, reminiscences, and memory of genre. In order to achieve this aim, the author used the Mieczysław Tomaszewski’s systematics of music-in-music existence. Moreover, similarities to Gustav Mahler and Charles Ivescompositions are shown.

Bibliografia

[b.a.], Long Bio, biografia Johna Corigliano zamieszczona na stronie internetowej kompozytora, [online] http://www.johncorigliano.com/download/bio_long.pdf [dostęp: 18.03.2017].

Balbus S., Między stylami, Kraków 1996.

Banes S., Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern, Kraków 2013.

Bell J., Bernstein L., Copland A. i in., Reviews, cytaty zamieszczone na stronie internetowej Johna Corigliano, [online] dostęp: http://www.johncorigliano.com/download/reviews.pdf [dostęp: 18.03.2017].

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 2, Wielkie formy instrumentalne, Warszawa 1987.

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Szkoła wenecka, [w:] ciż, Historia muzyki. Część I, Warszawa 1989.

Corigliano J., Circus Maximus (Symphony No. 3 for Large Wind Ensemble), New York 2004.

Corigliano J., Exclusive Interview with Composer John Corigliano, rozm. przepr. N. Gasser, [online] http://www.classicalarchives.com/feature/john_corigliano_exclusive_interview.html [dostęp: 18.03.2017].

Corigliano J., The Gospel according to John Corigliano, rozm. przepr. F.J. Oteri, [online] http://www.newmusicbox.org/articles/the-gospel-according-to-john-at-home-with-john-corigliano-johncorigliano/ [dostęp: 18.03.2017].

Deall M.D., The Role of Style in John Corigliano’s Film Score to The Red Violin(1999), praca doktorska, University of Florida, Gainesville 2008.

Fleming M., Corigliano, John, [w:] Grove Music Online, [online] http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2092412 [dostęp: 20.03.2017].

Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje, red. E. Siemdaj, M. Tomaszewski, Kraków 2005.

Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.

Nowa muzyka amerykańska, red. J. Topolski, Kraków 2010.

Nycz R., Poetyka intertekstualna. Tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012.

Skowron Z., Nowa muzyka amerykańska, Kraków 2012.

Tomaszewski M., O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 2005.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, s. 89 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

3rd Symphony „Circus Maximus” by John Corigliano from the perspective of intertextuality

Autorzy

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków

Publikacja: 01.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Bartos (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1496

Liczba pobrań: 1154