FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Systemy mikrotonowe Aloisa Háby i ich zastosowanie w wybranych kwartetach smyczkowych

Data publikacji: 31.10.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), s. 49 - 79

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.029.9311

Autorzy

Ewa Chorościan
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Alois Hába’s Microtonal Systems and Their Practical Use in Selected String Quartets

Alois Hába (1893–1973) was one of the most important composers developing the microtonal music in the early 20th century. The list of his works contains many pieces that were composed in quarter-, 1/5- and 1/6-tone systems. In 1927 he published the book titled Neue Harmonielehre, in which he described the innovative harmonic systems using 1/3, 1/4, 1/6 and 1/12 part of tone.

The article briefly presents Hába’s life and work and focuses on the composer’s harmonic ideas from Neue Harmonielehre. The theory of microtonality is confronted with the compositional technique through the analysis of four Hába’s string quartets: 2nd Op. 7, 11th Op. 87, 14th Op. 94 and 16th Op. 98. The analysis focuses on the aspects of microtonality: notation, vertical and horizontal us of new microtonal intervals and texture.

Bibliografia

Battan S.M., Alois Hába’s „Neue Harmonielehre des distonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechsten, und Zwlftel-Tonsystems”, dysertacja doktorska, University of Rochester, Rochester 1980, https:// urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action;jsessionid=360F7970FDCF194EB43A0FFB617E1801?institutionalItemId=2625&versionNumber=1 [dostęp: 10.06.2017].

Gołąb M., Hába, Alois, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, t. 4, red. E. Dziębowska, Kraków 1993, s. 3–4.

Hába A., Mein Weg zur Viertel- und Sechsteltonmusik, Düsseldorf 1971.

Hába A., Neue Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems, Leipzig 1927.

Hába A., Von der Psychologie der musikalischen Gestaltung: Gesetzmäßigkeit der Tonbewegung und Grundlagen eines neuen Musikstils, Wien 1925.

Kaczyński B., Jubileuszowa rozmowa z Aloisem Hábą, „Ruch Muzyczny” 1973, nr 16.

Kański J., Z Aloisem Hábą przy kawie, „Ruch Muzyczny” 1961, nr 18.

Klemp G., Der Komponist Alois Hába (1893–1973). Antifaschist, Anthroposoph und Vertreter der Dreigliederungsidee, http://www.dreigliederung.de/files/download/2013-09-001.pdf [dostęp: 5.05.2017].

Klisowski R., Mikrotonowość, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego”, t. 8, Wrocław 1983.

Kościów Z., Alois Hába,Wołomin 2003.

Möllendorff W., Alois Hába. Op. 7: Streichquartett im Vierteltonsystem. Universal Edition A. G. Wien, Copyright 1921, „Melos” 1922, nr 3.

Möllendorff W., Musik mit Vierteltönen. Erfahrungen am bichromatischen Harmonium von Willi Möllendorff, Leipzig 1917, http://imslp. nl/imglnks/usimg/5/59/IMSLP341254-SIBLEY1802.22246.19cd- 39087009921455text.pdf [dostęp: 6.01.2017].

Pilarski B., Alois Hába w kręgu swych wspomnień, „Ruch Muzyczny” 1958, nr 21.

Poszowski A., „Modalność rozszerzona” Aloisa Háby, [w:] Muzyka czechosłowacka XX wieku: materiały z sesji, red. J. Krassowski, Gdańsk 1974.

Poszowski A., Tworzywo dźwiękowe koncertu op. 83 Aloisa Háby, „Zeszyty Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku” 1977, nr 16.

Poszowski A., Tworzywo dźwiękowe „Nowej Harmonii” Aloisa Háby, „Zeszyty Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku” 1975, nr 14.

Reittererová V., Die Opern von Alois Hába. Ein neues Phänomen des Musiktheaters im 20. Jahrhundert, „Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz”, Chemnitz 1998, nr 3,

https://www.gko.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/musikwissenschaft/pdf_allgemein/arbeitsgemeinschaft/heft3/0323-Reiterer.pdf [dostęp: 10.06.2017].

Reittererová V., Spurný L., »Musik am Rande«. Einige Bemerkungen zur Typologie der Musik von Alois Hába, „Muzikološki zbornik”, Ljubljana 2011, nr 47 (1).

Schaeffer B., Leksykon kompozytorów XX wieku, Kraków 1963. 

Spurný L., Alois Hába. Pomiędzy tradycją a innowacją, tłum. M. Skotnicka, „Glissando” 2011, nr 17.

Spurný L., Was ist neu an Hábas »Neuer Harmonielehre«?, „Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie” 2007, nr 4/3, http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/264.aspx [dostęp: 20.05.2017].

Vysloužil J., Alois Hába. Život a dílo, Praha 1974.

Yei-in J., A Study of Quarter-Tone Music for Solo Violin by Alois Hába, dysertacja doktorska, University of Cincinnati, College Conservatory of Music, Cincinnati 2015, https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:ucin1427984021 [dostęp: 10.06.2017].

Partytury:

Hába A., Quartetto d’archi – No XIV (In sistemo di quarto di toni), Panton, Praha 1967.

Hába A., Quartetto d’archi – No XVI (In sistemo di quinto di toni), Panton, Praha 1970.

Hába A., Quatour a cordes im Vierteltonsystem, Universal Edition, Wien 1921.

Hába A., XI. Quartetto per due violini, viola e violoncello nel sistema sestitonale op. 87, Artia, Praha 1963.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, s. 49 - 79

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Alois Hába’s Microtonal Systems and Their Practical Use in Selected String Quartets

Autorzy

Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków

Publikacja: 31.10.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ewa Chorościan (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1261

Liczba pobrań: 914