FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora

Data publikacji: 13.04.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 129 - 148

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.006.8417

Autorzy

Adriana Kretkowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Virtual Harp of Bach. Baroque.me by Alexander Chen between Net Art and Myth of the Great Composer

In his projects, Alexander Chen (b. 1981) unites experiences as a programmer, designer, violist and indie rock musician. His Baroque.me is a virtual, audiovisual interpretation of canonical Prelude from Cello Suite No. 1 BWV 1007 by Johann Sebastian Bach. Like most of Chen’s projects, it is based on the code which he wrote in 2011. The fruit of the code is – in his own words – “a virtual string instrument”, “an interactive plucked instru-ment” or “an impossible harp” that is out of classification in terms of traditional typology of musical instru-ments. Grounded in mathematical fundamentals of musical string, it presents them in an attractive manner and unveils hidden geometrical beauty of well-known items.
Baroque.me could seem to be too traditional, nostalgic and naive, lacking in deeply critical approach towards postmodern society and deeply attached to premodern understanding of beauty. Its user-friendly interface, ap-pearance typical for contemporary websites and elements of gaming suggest that Chen’s work is made just for entertainment. However, it is exquisitely interesting as an example of contemporary phenomenon, which Paul Elie called “reinventing Bach”. Baroque.me merges various layers of Bach reception: romantic, modern, and finally postmodern, which connects intimacy, entertainment and – characteristic for Bach himself – fascination of science and new technology. Two possible modes of contact with the Chen’s work, that is passive contempla-tion of the old masterpiece and/or (inter)active disruption of its harmony, can be associated with the ethos of the net artist who uses new technology to entertain people and provide intellectual reflection at the same time.

Bibliografia

Data ostatniego dostępu do wszystkich źródeł online wymienionych w bibliografii: 25.09.2017.

[b.a.], The Rise of the Side Project, „Advertising Age” 2011, nr 18, [online] http://adage.com/article/creative-profiles/rise-side-project/227202/.

Bailey T., Geeks Making Art: Math-Based Interactive Bach in Your Browser, „Wired” 2012, nr 10, [online] http://archive.wired.com/ geekdad/2012/10/geeks-making-art/.

Bursik E. van, Baroque.me, Baby, [online] http://evolver.fm/2011/11/17/ baroque-me-baby/.

Chen A., [online] http://www.chenalexander.com.

Cheng J., The Slow Web, [online] http://jackcheng.com/the-slow-web.

Demidenko R., Sielewicz N., Ja po internecie, rozmowę przepr. I. Zmyślony, „Dwutygodnik”, [online] http://www.dwutygodnik. com/artykul/5577-ja-po-internecie.html.

Elie P., Reinventing Bach, New York 2012.

Gottwald C., Mythos Bach, [w:] Bach und die Moderne, red. D. Schnebel, Wiesbaden 1995.

Gutowski B., Sztuka sieci czyli net art, „Artifex” 2002, nr 4, [online] http://www.artifex.uksw.edu.pl/art.htm.

James J., Muzyka sfer, tłum. M. Godyń, Kraków 1996.

Kluszczyński R.W., Internet – nowe terytorium ekspresji, [online] http:// www.kapuscinski.hg.pl/index.php.

Kowal G., Anatomia kulturowej legendy, Kraków 2014.

Kretkowska A., Mit Bacha w literaturze polskiej XX i XXI wieku, praca magisterska, Wydział Polonistyki UJ, Kraków 2017.

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999.

Pisarski M., Sztuka post-internetowa. Wprowadzenie do pożegnania z nowymi mediami, „Korporacja Ha!art”, [online] http://www. ha.art.pl/felietony/2613-mariusz-pisarski-sztuka-postinternetowa-wprowadzenie-do-pozegnania-z-nowymi-mediami.html.

Pociej B., Bach i apogeum dzieła muzycznego; Bach i Leibniz, [w:] tenże, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005.

Sonnen C., Sól powolnej sieci, rozmowę przepr. A. Desponds, „Dwutygodnik”, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/ 5645-sol-powolnej-sieci.html.

Sosnowski K., Baroque Me – Jan Sebastian Bach 2.0, [online] https:// siecmuzyki.wordpress.com/2011/11/18/baroque-me-jan-sebastian- -bach-2-0/.

Springer S., Visualizing Bach: Alexander Chen’s Impossible Harp, [online] http://www.openculture.com/2011/11/visualizing_bach_ alexander_chens_impossible_harp.html.

Starr B., Baroque.me: An Interactive Look at Bach’s Prelude, [online] http://www.visualnews.com/2011/11/baroque-me-an-interactive- -look-at-bachs-prelude.

Tatarkiewicz W., Piękno. Dzieje pojęcia; Piękno. Dzieje kategorii, [w:] tenże, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2012.

The Slow Web Movement, [online] http://theslowweb.com/.

Vergo P., The Art of Fugue, [w:] tenże, The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage, London 2012.

Visnjic F., Baroque.me [Javascript, Sound], [online] http://www. creativeapplications.net/sound/baroque-me-javascript/.

Walker J., Baroque.Me, This Makes Everything Better, [online] http:// www.rockpapershotgun.com/2011/11/17/baroque-me-this-makes- -everything-better/.

Wierzbicki P., Boski Bach, Warszawa 2014.

Wolff C., Jan Sebastian Bach. Muzyk i uczony, przekł. B. Świderska, Warszawa 2011.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, s. 129 - 148

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Virtual Harp of Bach. Baroque.me by Alexander Chen between Net Art and Myth of the Great Composer

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 13.04.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Adriana Kretkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2235

Liczba pobrań: 921