FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Edward Mąkosza. The Composer’s Life and Work

Data publikacji: 2020

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 44 (1/2020), s. 5 - 32

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.026.13899

Autorzy

Paweł Urban
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Edward Mąkosza (born on 13 November 1886 in Lisków, died on 25 April 1973 in Częstochowa) was a Polish composer, pedagogue, conductor, organist, and ethnomusicologist. He was the main organiser of musical life in Częstochowa. He wrote approximately a thousand compositions. He received numerous accolades and was hailed as a hero of the Jasna Góra Monastery.

The paper presents Edward Mąkosza’s biography and is meant to serve as an intro­duction to a comprehensive study of his work. The successive periods of his life (childhood, youth, professional work until and after World War Two have been discussed. Subsequently I focus on the composer’s broadly understood professional activity:his teaching, artistic and community work. I thus attempt to present the professor’s entire biography.

Bibliografia

Bartecki,M., ‘Wspomnienie o profesorze’, Życie Częstochowskie 15-17 IV 2005. 7

Błaszczyk, L.T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, (PWM: Kraków, 1964).

BS, ‘Człowiek zakochany w muzyce’, Nad Wartą 10 (1989).

Cieślak, A., ‘Szkolne wspomnienia Andrzeja Mąkoszy (2)’, Życie Częstochowskie 28-30 VII 2006, 7.

Dziubek, Z., ‘Słowo o profesorze Edwardzie Mąkoszy’, Ostaniec. Biuletyn Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Częstochowie 1 (1977), 8–9.

Folfasiński, S., ‘Jana Kiepury częstochowski koncert operowy’, Nad Wartą 10 (1966), 3.

Gierymski, T., ‘Edward Mąkosza’, in H. Rechowicz, ed., Ludzie trzydziestolecia. Sylwetki za­służonych dla województwa katowickiego, (Śląski Instytut Naukowy: Katowice, 1974).

Górska, M., ‘Częstochowa pamięta o Mąkoszy’, Życie Częstochowskie 4 (2006), 4.

Grabowski, D., ‘50 lat w służbie sztuki i wśród młodzieży’, Nasz Świat 3 (1956).

Hanke, R., Słownik polskiego śpiewactwa górnego Śląska. Od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci (Śląska Biblioteka Muzyczna, Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr: Katowice, 2001).

Łukaszewski, M., ‘Edward Mąkosza’, in M. Podhajski, ed., Kompozytorzy polscy 1918–2000, 2: Biogramy (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: Warszawa – Gdańsk, 2007).

Łukaszewski, M., Kultura muzyczna Częstochowy od XVI wieku do wy­buchu II wojny światowej na tle przemian historycznych i społecznych miasta i regionu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 6 (2000).

Malko, W., 70 lat Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 1945–2014 (Filharmonia Muzyczna im. Bronisława Hubermana: Częstochowa, 2015).

Malko, W., 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie: 1904–2004 (Częstochowskie Zakłady Graficzne: Częstochowa, 2004).

Malko, W., ‘Edward Mąkosza (1886–1974)’, Niedziela 44 (2011).

Malko, W., Życie muzyczne Częstochowy w latach 1918–1939 (Ośrodek Promocji Kultury ‘Gaude Mater’: Częstochowa, 2008).

Mąkosza, E., ‘Dwa wspomnienia jasnogórskie’, Jasna Góra 10 (1987).

Mąkosza, E., ‘Pieśń ludowa ziemi częstochowskiej’, Ziemia Częstochowska 4 (1961).

Mąkosza, E., ‘Wspomnienia z Liskowa’, Kronika Wielkopolska 3 (2003).

Mielczarek, W., ‘Edward Mąkosza 1886–1974’, Informator Kulturalny Częstochowy 5 (1983).

Ozimek, K., Jadczyk, J., ‘Pamiątki po profesorze Edwardzie Mąkoszy’, Rocznik Muzeum Częstochowskiego 8 (2007), 7.

Piersiak, R., ‘Na jubileusz prof. E. Mąkoszy. Chlubne półwiecze’, Życie Częstochowy 47 (1956), 6.

Pisarczyk, E., ‘Mąkosza – wielka postać “muzycznej” Częstochowy’, Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 4 (2016), 53–56.

Płatek, J.S., ‘Jasnogórska cząstka życia i dzieł prof. Edwarda Mąkoszy (1886–1974)’, Jasna Góra 10 (1987), 21.

Płatek, J.S., ‘Życie muzyczne na Jasnej Górze w XX wieku’, Studia Claromontana 20 (2002).

Płowecki, J., ‘Ocalenie Jasnej Góry’, Życie Częstochowy 22 (1985).

Pośpiech, R., ‘Muzyczna działalność ks. Stanisława Tłoczyńskiego w klasz­torze ojców paulinów na Jasnej Górze w okresie II wojny światowej’, in P. Wiśniewski, D. Sobczak, eds,Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in Memoriam (1914–2014). Księga pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitarnej w Gnieźnie (1914–2014) (Polihymnia: Lublin, 2014).

Poznańska A., ‘Zapracował na pamięć potomnych’, Nad Wartą 1 (1985), 3.

Sętowski J., Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe: Częstochowa, 2005).

Sienkiewiczacy. Nauczyciele i wychowankowie IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2012’, in A. Cieślak, J. Sętowski, eds,Słownik biograficzny, (Muzeum Częstochowskie: Częstochowa, 2012).

Podobiński, S. and Snoch,B., eds, Słownik encyklopedyczny regionu częstochowskiego, 2 (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie: Częstochowa, 2001).

Snoch, B., Mała encyklopedia Częstochowy (Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy: Częstochowa, 2002).

Stawiarska, H., ‘Moje spotkanie z “Kółeczkiem” jasnogórskim i jego historia’, Jasna Góra 10 (1987), 29–30.

Szczodrowska, M., ‘O Edwardzie Mąkoszy’, Życie Częstochowy 36 (1984), 8.

Szymańska, B., ‘Profesor Edward Mąkosza (1886–1974)’, Almanach Częstochowy 16 (2002).

Ucieklak, D. and Otrąbek, H., ‘Mija 36 rocznica śmierci Prof. Edwarda Mąkoszy’, Gazeta Częstochowska. Tygodnik Regionalny 20 (2010), 6.

Wyszyńska, A., Konfrater, strażak, kompozytor, „Niedziela” 2007, nr 19, s. 26.

Zwolińska, E. and Zwoliński, M., Słownik biograficzny regionu częstochowskiego, 1 (Wydawnictwo Oddziału PTTK przy Hucie ‘Częstochowa’: Częstochowa, 1998).

Życiorys Edwarda Mąkoszy, materials in the Częstochowa Museum.

Monographs

Dróżdż I., ‘Życie i twórczość Edwarda Mąkoszy’, MA thesis, (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Muzyki: Częstochowa, 1992).

Franc B., Katalog tematyczny dzieł Edwarda Mąkoszy (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie: Częstochowa, 1995).

Karcz B., ‘Wkład Edwarda Mąkoszy w życie muzyczne Częstochowy’, diploma work (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach: Katowice, 1973).

Kilnar M.N., ‘Kultura muzyczna Jasnej Góry w XX wieku’, PhD dissertation (Uniwersytet Opolski: Opole, 2012).

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 5 - 32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Edward Mąkosza. The Composer’s Life and Work

Autorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paweł Urban (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 653

Liczba pobrań: 451