FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Jadwiga Szajna-Lewandowska dzieciom

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 37 (2/2018)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, s. 175 - 187

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.013.8847

Autorzy

Aleksandra Machura

Abstrakt

Jadwiga Szajna-Lewandowska for Children

In the second half of the twentieth century, music for children was en­riched by the works of Jadwiga Szajna-Lewandowska (1912–1994). The Wrocław’s pianist, composer and pedagogue wrote most of her pieces for the youngest and thus the most sensitive recipient. The vast majority of her works is stage music for children, mainly ballet. In this category, Szajna-Lewandowska has no equal. She is the one of the rare composers who devoted most of their works to children. Her music for the youngest comprises not only stage works, but also compositions written for children as performers or listeners. Among them, there are instrumental, vocal--instrumental and choral pieces. Therefore, it can be claimed that Jadwiga Szajna-Lewandowska is a composer who made a significant contribution to Polish children’s and young adult literature.

Bibliografia

Bukowski R., [b.t.], „Gazeta Robotnicza”, 11.06.1964.

Bukowski R., Błękitny kot” Szajny-Lewandowskiej, „Wieczór Wrocławia”, 7.02.1982.

Dąbrowska A., Ja widzę muzykę, „Gazeta Robotnicza”, 20.06.1974.

Dachtera K., Opera Wrocławska 1945–1995, Wrocław 1995.

Granat-Janki A., Szajna-Lewandowska Jadwiga, [w:] Encyklopedia mu­zyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 10 (Sm–Ś), Kraków 2007.

Granat-Janki A., Szajna-Lewandowska Jadwiga, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, Warszawa–Kraków 2009–2010.

Granat-Janki A., Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945–2000, Wrocław 2003.

Hanek L., Wrocławscy kompozytorzy, muzykolodzy i publicyści, Wrocław 1985.

Kofin E., Spektakl pełen pogody, „Słowo Polskie”, 9.03.1967.

Kofin E., Życie muzyczne Wrocławia, [w:] Panorama kultury współczes­nego Wrocławia, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1970.

Słota M., Jadwiga Szajna-Lewandowska. Katalog tematyczno-biogra­ficzny, praca magisterska, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Słota M., Szajna-Lewandowska Jadwiga, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2, Biogramy, Gdańsk–Warszawa 2005.

Spodenkiewicz W., Sylwetki kompozytorów wrocławskich, [w:] Studia i rozprawy. Kultura muzyczna Dolnego Śląska. Przeszłość i dzień dzisiejszy, Warszawa 1970.

Szajna-Lewandowska J., Balet ten dedykowałam polskim dzieciom, [w:] Pinokio [program spektaklu], Wrocław 1964.

Szajna-Lewandowska J., Głos ma kompozytor, [w:] Porwanie w Tiutiurlistanie [program spektaklu], Wrocław 1967.

Szajna-Lewandowska J., Wierszyki Pana Leara, [w:] VIII Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej [program], Wrocław 1970.

Węgrzyn W., Życie muzyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, [w:] Kultura na Dolnym Śląsku, red. J. Trzynadlowski, Warszawa–Wrocław 1977.

Witka J., Jadwiga Szajna-Lewandowska – wizerunek własny [audycja radiowa], Polskie Radio Wrocław, 6.07.1971.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, s. 175 - 187

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jadwiga Szajna-Lewandowska for Children

Autorzy

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Aleksandra Machura ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1

Liczba pobrań: 1