FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Sinfonietta for String Orchestra by Weronika Ratusińska in the Context of the Issue of (Sub)Genre

Data publikacji: 2020

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 59 - 84

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.030.13903

Autorzy

Martyna Krymska
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of the article is to focus on certain terminological and historical aspects related to the genre of sinfonietta in the Polish music of the 20th and 21st century. In the introduction, the author presents the definition and general characteristics, listing the sources and the most representative works in the Polish music. Additionally, she presents numerical statistics and classification of the sinfonietta in Polish music and on this basis she analyses one of the most interesting works representing the type of sinfonietta-transcription – Sinfonietta for string orchestra by Weronika Ratusińska from 2009. The author analyses the use and manner of modification of musical motifs, the way in which the sound layer is shaped and the relation between Ratusińska’s work and tradition of the genre.

Bibliografia

Secondary sources

Cegiełła, J., Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy (Warszawa: PIW, 1986).

‘Sinfonietta’, in A. Chodkowski, ed., Encyklopedia muzyki (Warszawa: PWN, 1995).

Chomiński, J., Wilkowska-Chomińska, K., Formy muzyczne, 2: Wielkie formy instrumentalne(Kraków: PWM, 1987).

Finscher, L., Kammersymphonie und Sinfonietta, in L. Finscher, ed., Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 9 (Kassel: Bärenreiter-Verlag,1998).

Gąsiorowska, M., Bacewicz(Kraków: PWM, 1999).

Gołąb, M., Spor o granice poznania dzieła muzycznego(2nd edn, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012).

Granat-Janki, A., Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana(Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiegowe Wrocławiu, 1995).

Kienik, T., Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początków XXI wieku(Wrocław: Wydawnictwo AkademiiMuzycznej we Wrocławiu, 2019).

Literska, B., Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne(Kraków: MusicaIagellonica, 2004).

Literska B., Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja(Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012).

Massenkeil, G., Handbuch der musikalischen Gattungen, S. Mauser, ed., 10/1:Oratorium und Passion (Bremen: Laaber-Verlag, 1998).

Schaarwächter, J., Two Centuries of British Symphonism. From the beginnings to 1945, 1–2 (Hildesheim: Georg Olms, 2015).

Schiller, H., ‘Kazimierz Serocki — „Sinfonietta na dwie orkiestry smyczkowe”’, Ruch Muzyczny, 3 (1958).

Smither, H., A history of the Oratorio, 1: The Oratorio in the Baroque Era: Italy, Vienna, Paris(North Carolina: UNC Press, 1977).

Temperley, N., ‘Sinfonietta’, in S. Sadie, ed., The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 17 (London:Macmillan Publishers Limited, 1980).

‘Weronika Ratusińska-Zamuszko: biografia’, http://www.ratusinska.eu/bio_pl.htm, accessed 16 Apr. 2020.

Zieliński, J., ‘Czesław Marek’, in M. Podhajski, ed., Kompozytorzy polscy 1918–2000,2: Biogramy(Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki–Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Chopina, 2005).

 

Scores

Ratusińska, W., Sinfonietta na orkiestrę smyczkową(Kraków: Wydawnictwo Euterpe, 2012).

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 59 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sinfonietta for String Orchestra by Weronika Ratusińska in the Context of the Issue of (Sub)Genre

Autorzy

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Martyna Krymska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 660

Liczba pobrań: 502