FAQ

Medycyna Nowożytna

Medycyna Nowożytna

Studia nad Kulturą Medyczną

Opis

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na Studia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

ISSN: 1231-1960

eISSN: 2657-506X

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 482999

DOI: 10.4467/12311960MN

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab. , prof. UAM Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego:

dr hab., prof. PAN Iwona Arabas

Sekretarz redakcji:

dr hab., prof. PAN Magdalena Paciorek,

dr hab. Anna Marek

Redaktorzy:

dr hab. Anna Marek,

dr Małgorzata Marcysiak,

dr hab. Maria Ciesielska,

dr hab. Jarosław Sobolewski,

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska,

dr Jakub Węglorz,

dr Joanna Nieznanowska

Afiliacja

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 30 (2024) Zeszyt 1

Data wydania: 20.06.2024

Redaktor naczelny: Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego: Iwona Arabas

Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek, Anna Marek

Na okładce: Desgenettes szczepi sobie dżumę – ze zbiorów Reunion des Musees Nationaux – domena publiczna

Zawartość numeru