FAQ

Medycyna Nowożytna

2023 Następne

Data wydania: 2023

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego Iwona Arabas

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: legendy, magia, skarby, ziołolecznictwo, złodzieje, legends, herbal medicine, magic, treasures, thieves, indygo, Indigofera tinctoria, Isatis tinctoria, Haematoxylum campechianum, indigo, złocień maruna, partenolid, migrena, ból neuropatyczny, feverfew, parthenolide, migrane, neuropathic pain, ziołolecznictwo europejskie, ziołolecznictwo azjatyckie, rodzaj Taraxacum, European herbal medicine, Asian herbal medicine, Taraxacum genus, taksonomia, Karol Linneusz, farmacja, rośliny lecznicze, taxonomy, Carl Linnaeus, pharmacy, medicinal plants, poganek rutowaty (Peganum harmala), Azja Środkowa, medycyna tradycyjna, COVID-19, tradycyjna medycyna chińska (TCM), antropologia medyczna, Syrian rue (Peganum harmala), Central Asia, traditional medicine, Traditional Chinese Medicine (TCM), medical anthropology, drzewo, wierzenia, antropologia kultury, ziołolecznictwo ludowe, kultura ludowa, tree, beliefs, cultural anthropology, folk herbal medicine, folk culture, Puszcza Sandomierska, Lasowiacy, badania terenowe, Franciszek Kotula, rośliny dzikie, pomoc doraźna, Sandomierz Forest, Lasowians, field research, wild plants, emergency assistance, etnobotanika, etnomedycyna, etnografia, ethnobotany, ethnomedicine, ethnography, Sankt Gallen, opactwo, benedyktyni, ogrody, rośliny, medycyna, Saint Gall, abbey, Benedictines, gardens, plants, medicine, paper, herbalism, morwa biała, jedwabnictwo, papier, zielarstwo, white mulberry, sericulture, Brassica oleracea var. capitata, traditional medicine, sauerkraut, healing properties of cabbage, medycyna tradycyjna, kiszona kapusta, właściwości lecznicze kapusty, dwór szlachecki, leki roślinne, regestry zakupów, poradniki medyczne, Rzeczpospolita, XVIII w., noble’s court, herbal medicines, purchase registers, medical guides, Polish-Lithuanian Commonwealth, XVIII century, ziołolecznictwo, medycyna ludowa, kultura ludowa, kultura szlachecka, herbalism, folk medicine, popular culture, gentry culture, apteczki dworskie, ziołolecznictwo, household medicine cabinets, herbal medicine, historia botaniki, rośliny lecznicze, Jean-Emmanuel Gilibert, Rzeczpospolita Obojga Narodów. History of Botany, Healing Plants, Polish-Lituanian Commonwealth, olejki eteryczne, nauki medyczne, kosmetologia, jakość, essential oils, medical science, cosmetology, quality, kodykologia, manuskrypty, edycja krytyczna, średniowieczna materia medica, leksykon medyczny, leksykon farmakologiczny, leksykon botaniczny, antidotarium, Antibolomenum, Benedictus Parthus, Jan Stanko, Józef Rostafiński, codicology, manuscripts, critical edition, medieval materia medica, medical lexikon, pharmacological lexikon, botanical lexikon