FAQ

Medycyna Nowożytna

2022 Następne

Data wydania: 2022

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego Iwona Arabas

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru

Agnieszka Chwieduk, Jaromir Jeszke, Beata Anna Polak, Adrian Trzoss

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, 2022, s. 35 - 82

https://doi.org/10.4467/12311960MN.22.012.17373
Czytaj więcej Następne