FAQ

Medycyna Nowożytna

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelny:  dr hab. Jaromir Jeszke prof. UAM


Z-ca redaktora:
  dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN


Sekretarz reakcji: 
 dr hab. Magdalena Paciorek prof. PAN, dr hab. Anna Marek


Członkowie redakcji:
 
dr hab. Anna Marek,
dr Małgorzata Marcysiak,
dr hab. Maria Ciesielska,
dr hab. Jarosław Sobolewski,
dr Katarzyna Pękacka Falkowska,
dr Jakub Węglorz,
dr Joanna Nieznanowska