FAQ

Medycyna Nowożytna

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej

Przewodnicząca honorowa: doc. dr hab.  Zofia Podgórska-Klawe


Przewodniczący
: Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)


Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Düsseldorfie – Niemcy)


Doc. dr Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie – Czechy)


Prof. dr hab. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim)


Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie – Litwa)


Prof. dr Karen Nolte (Instytut Historii i Etyki Medycyny Uniwersytet w Heidelbergu – Niemcy)


Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Wrocławski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)


Prof. dr hab. J. Robak (Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Akademia Socjalnych Nauk Ukrainy)


Dr hab. Adam Redzik, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski)