FAQ

Medycyna Nowożytna

Opis, misja i cele Czasopisma

Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.


Częstotliwość: Półrocznik


Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na Studia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:
  1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
  2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
  3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
  4. Z archiwów i bibliotek;
  5. Recenzje i omówienia;
  6. Kronika życia naukowego.

Nasze strony:

Strona www czasopisma w domenie IHN PAN
Strona www czasopisma 2
Strona www czasopisma w portalu eJournals