FAQ

Medycyna Nowożytna

2018 Następne

Data wydania: 05.06.2018

Opis

Recenzenci „MN” 2018, z. 1:

Prof. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim), Prof. Tadeusz Srogosz(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Prof. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska (Collegium Medicum w Bydgoszczy), Prof. Bożena Urbanek (IHN PAN), Dr hab. Jaromir Jeszke (IHN PAN, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Prof. Wanda Wojtkiewicz- Rok (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Dr Maria Ciesielska (Wydział Lekarski Uczelni Łazarskiego w Warszawie)

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Bożena Urbanek

Zastępca redaktora naczelnego Jaromir Jeszke

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Marta Piszczatowska

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, 2018, s. 99 - 110

https://doi.org/10.4467/12311960MN.18.005.9797
Czytaj więcej Następne