FAQ

Medycyna Nowożytna

2018 Następne

Data wydania: 10.2018

Opis

Recenzenci tomu:

prof. Jaromir Jeszke, prof. Michał Musielak, prof. Tadeusz Nasierowski, prof. Cezary Domański, prof. Marian Surdacki, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Anita Magowska, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Bożena Urbanek

Zastępca redaktora naczelnego Jaromir Jeszke

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru