FAQ

Medycyna Nowożytna

Recenzenci

Lista Recenzentów

prof. Iwona Arabas
† prof. Zbigniew Bela
prof. Jarosław Barański
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr H. Celnik
dr Maria Ciesielska
dr Maria Cieśla
prof. dr hab. Małgorzata Delimata
prof. Cezary Domański
prof. Małgorzata Durbas
dr Wiesława Duży
prof. dr hab. Andrzej Felchner
dr Joanna Gęgotek
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
prof. Paweł Gut
dr hab. Michał Haake
dr hab. Jaromir Jeszke
prof. Andrzej Karpiński
dr hab. Sebastian Klosek
dr hab. Walentyna Korpalska
dr hab. Jacek Kowalewski
dr Magdalena Koźluk
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska Kułak
dr Katarzyna Krupska
dr hab. Kazimierz Kuczman
dr Katarzyna Kuras
dr Małgorzata Lisecka
dr Joanna Lusek
prof. dr hab. Anita Magowska
dr hab. Joanna Majchrzyk Mikuła
prof. Ewa Manikowska
dr Bernadetta Manyś
prof. Hanna Mamzer
prof. dr hab. Tomasz Mandat
dr Małgorzata Marcysiak
dr hab. Anna Marek
prof. dr hab. Michał Musielak
prof. dr hab. Jerzy Myszor
prof. dr hab. Tadeusz Nasierowski
prof. Avi Ohry
dr Joanna Orzeł
dr hab. Magdalena Paciorek
prof. dr hab. Joanna Partyka 
dr Jarosław Pietrzak
prof. dr hab. Bożena Płonka Syroka
dr hab. Zofia Podgórska- Klawe
dr Anna Beata Polak
prof. Tomasz Polak
prof. Stanisław Roszak
prof. Janusz Skalski
prof. Jacek Soszyński
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz
dr hab.Małgorzata Stawiak- Osińska
prof. dr hab. Jerzy Supady
prof. Marian Surdacki
prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński
prof. Adam Szarszewski
dr A. Szlagowska
dr Marta Śliwa
dr Wojciech Ślusarczyk
dr hab. Anna Tatarkiewicz
dr hab. Anna Trojanowska
dr Maria Joanna Turos
dr Marek Tuszewicki
prof. dr hab. Bożena Urbanek
prof. dr hab. Edmund Waszyński
dr Jakub Węglorz
dr Przemysław Wewiór
prof. Tomasz Wiślicz
prof. Wiktor Werner
prof. Wanda Wojtkiewicz-Rok
prof. dr hab. Andrzej Wysocki
prof. dr hab. Alicja Zemanek
prof. Jolanta Żelazna
prof. Tadeusz Żuchowski