FAQ

Medycyna Nowożytna

2023 Następne

Data wydania: 01.2024

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jaromir Jeszke

Zastępca redaktora naczelnego Iwona Arabas

Sekretarz redakcji Magdalena Paciorek, Anna Marek

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: etyka badań z udziałem ludzi, John Gregory, Thomas Percival, Albert Moll; informed consent, ethics of research on human subjects, Albert Moll, świadoma zgoda, „patocenoza”, COVID-19, struktury narracji, wizje badań; „Pathocenosis”, narrative structures, research visions, kadzidła, miazmaty, apteki, drogerie, weterynaria, Lubostroń, Skórzewski; incense, miasms, pharmacies, drugstores, veterinary, Skórzewski, powstanie styczniowe, Polikarp Girsztowt, Władysław Stankiewicz, Feliks Sommer, Władysław Jasiński, pomoc rannym i chorym; January 1863 uprising, helping the wounded and the sick, historia medycyny, medycyna translacyjna, cholera, ajurweda, szpitale choleryczne, transfer wiedzył history of medicine, translational medicine, Ayurveda, cholera hospitals, knowledge transfer, badania anatomiczne, sekcje zwłok, starożytna medycyna grecka, Celsus, Galen, Herofi los, Erasistratosł anatomical studies, autopsy, Ancient Greek medicine, Herophilos, Erasistratos, Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Faculty of Medicine of the Wrocław University and Wrocław University of Science and Technology, Academy of Medicine in Wrocław, Wrocław Medical University, historia medycyny, historia farmacji, XVII w., Prusy Królewskie, akty prawne; history of medicine, history of pharmacy, 17th c., Royal Prussia, Legal acts, negatywne skutki, pandemia koronawirusa, wojna, piśmiennictwo historyczno-medyczne; negative consequences, coronavirus pandemic, war, writing in the history of medicine