FAQ

Medycyna Nowożytna

Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum

Data publikacji: 28.06.2019

Medycyna Nowożytna, 2019, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 127 - 137

https://doi.org/10.4467/12311960MN.19.006.10759

Autorzy

Anna Głusiuk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2030-7803 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Women’s diseases and methods of treatments based on the treatise of Metrodora of Byzantium

The treatise „Women’s diseases” is one of the few medieval medical works written by a woman. This short work written in Greek by Metrodora is probably the oldest text preserved to modern times, in which the author – woman speaks about women’s diseases.

There is a few information about Metrodora. We do not know exactly when and where she lived, if Metrodora was her real name or only pseudonym and what happened with her original manuscript. We can only suppose that she lived in 6th century in Byzantine Empire and that she worked there as a midwife. She probably was not a Christian  because in her treatise there is not any information about this religion.

The recipes contained in Metrodora’s treatise show us with what kind of healthy problems the women went to her and how she tried to help them. In her recipes we can find a lot of plants and minerals and this show us that she had a deep medical knowledge.

Bibliografia

Źródła

Del Guerra G. (red.), Il libro di Metrodora. Sulle malattie delle donne e il ricettario di cosmetica e terapia, Milano 1953.

Ginekologia Soranusa z Efezu. Przyczynek do historyi ginekologii, opracowany przez Dr Jana Lachsa w Krakowie, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, v. XXVIII, Poznań 1902.

Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005.

Liber de sinthomatibus mulierum, [w:] H. Green (red.), Trotula. Un compendio medievale di medicina delle donne, Firenze 2009.

Opracowania

Del Guerra G., La medicina bizantina e il codice medico-ginecologico di Metrodora (VI sec. d.C.), [w:] R. Radicchi, Introduzione e considerazioni sul “Gynaecia” di Muscione (VI sec. d. C) e studio dei suoi codici, Pisa 1968.

Ferrandini Troisi F., La donna nella società ellenistica. Testimonianze epigrafiche, Bari 2000.

Forleo R., Forleo P., Fondamenti di Storia della Ostetrica e Ginecologia, Roma 2009.

Głusiuk A., Dbałość o urodę kobiet na podstawie traktatów Metrodory z Bizancjum i Trotuli z Salerno, „Seminare” 2018, nr 1.

Głusiuk A., Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum, [w:] S. Konarska-Zimnicka, B. Wojciechowska (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, Kielce 2019.

Hurd-Mead K.C., A History of Women in Medicine from the earliest Times to the beginning of the nineteenth century, Haddam 1938.

Ieraci Bio A.M., Testi ginecologici tra Oriente ed Occidente I. Metrodora ed il Dynameron di Nicola Mirepso II. Una testimonianza italo-greca su una Quaestio medicalis salernitana, [w:] La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi. Convegno Internazionale (Università degli Studi di Salerno, 3–5 novembre 2004), D. Jacquart, A. Paravicini Bagliani, Firenze 2007.

Maderna E., Medichesse. La vocazione femminile alla cura, Aboca 2014.

Parker H., Women and Medicine, [w:] S.L. James, S. Dillon (red.), A Companion to Women in the Ancient World, Malden, Oxford, Chichester 2012.

Parker H.T., Women Doctors in Greece, Rome, and the Byzantine Empire, [w:] L.R. Furst (red.), Women Healers and Physicians: Climbing a Long Hill, Kentucky 1997.

Power E., Donne del medioevo, Milano 1999.

Rowland I.D., The amazing afterlife of Cleopatra’s love potion, [w:] M.M. Miles (red.), Cleopatra: A Sphinx Revisited, Berkeley 2011.

Totelin L., The Third Way, [w:] L. Lethmaus, M. Martelli (red.), Collecting Recipes: Byzantine and Jewish Pharmacology in Dialogue, Boston–Berlin 2017.

Informacje

Informacje: Medycyna Nowożytna, 2019, s. 127 - 137

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Women’s diseases and methods of treatments based on the treatise of Metrodora of Byzantium

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2030-7803

Anna Głusiuk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2030-7803 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska

Publikacja: 28.06.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Głusiuk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1603

Liczba pobrań: 1259