FAQ

Labor et Educatio

Labor et Educatio

Opis

Czasopismo "Labor et Educatio" to recenzowane czasopismo naukowe Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawane w formie rocznika w wersji drukowanej i cyfrowej. 
Czasopismo ukierunkowane jest na propagowanie najnowszych dokonań naukowo-badawczych z zakresu dyscyplin: pedagogiki oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Tym samym daje pole do naukowego dyskursu oraz dzielenia się problematyką ulokowaną w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, a także innych subdyscyplinach pedagogiki, jak i zagadnieniami z zarządzania strategicznego, innowacji w zarządzaniu projektami, zrównoważonego zarządzania, kultury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innymi kwestiami z tej dyscypliny. Czasopismo zmierza do promowania oraz dostarczania wnikliwych analiz i najnowszych badań. Redakcja otwiera przestrzeń do promowania oryginalnych myśli naukowych i idei, promując interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu zarządzania i jakości, a także pedagogiki. Publikowane są tylko recenzowane, oryginalne artykuły podejmujące promowaną przez czasopismo problematykę.

ISSN: 2353-4745

eISSN: 2544-0179

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 200376

DOI: 10.4467/25439561LE

Redakcja

Redaktor naczelny:

Norbert G. Pikuła

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Białożyt-Wielonek

Redaktorzy:

Katarzyna Białożyt-Wielonek,

Manfred Cassens,

Reginald Cruz,

Marcus Fink,

Andrzej Jastrzębski,

Józef Młyński,

Józefa Matejek,

Anna Mirczak,

Agnieszka Tajak-Bobek

Afiliacja

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

11 (2023)

Data wydania: 12.2022

Zawartość numeru