FAQ

Labor et Educatio

Prawa autorskie i udostępnianie

Licencja

Labor et Educatio to czasopismo publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.


Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronach: licencja CC BY-NC-ND 4.0, pełna treść licencji CC BY-NC-ND 4.0.


Polityka archiwizowania

Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej w ramach wykonywania prawa o przekazywaniu egzemplarza obowiązkowego do narodowego zasobu bibliotecznego. Adres repozytorium: www.polona.pl


Ponadto artykuły publikowane w czasopiśmie są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.