FAQ

Labor et Educatio

Recenzenci

2023

Anna Odrowąż-Coates (The Maria Grzegorzewska University, Poland),

 

Anna Perkowska-Klejman (The Maria Grzegorzewska University, Poland),

 

Beata Jakimiuk (The John Paul II Catholic University Of Lublin, Poland),

 

Bożena Muchacka (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland),

 

Grzegorz Grzybek (University of Rzeszów, Poland),

 

Joanna M. Łukasik (University of Agriculture in Krakow, Poland),

 

Joanna Smyła (University of Rzeszów, Poland),

 

Joanna Wierzejska (University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland),

 

Justyna Wojniak (University of the National Education Commission, Krakow, Poland),

 

Małgorzata Kuśpit (University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland),

 

Marek Siwicki (The Maria Grzegorzewska University, Poland),

 

Norbert G. Pikuła (University of the National Education Commission, Krakow, Poland),

 

Olena Kovalenko (University of the National Education Commission, Krakow, Poland),

 

Piotr T. Nowakowski (University of Rzeszów, Poland),

 

Stefan T. Kwiatkowski (Christian Theological Academy in Warsaw, Poland),

 

Wioletta Knapik (University of Agriculture in Krakow, Poland)

2022

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, Polska
 
Beata Ziębińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Diana Antocci, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău, Mołdawia
 
Ewa Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 
Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 
Iwona Czaja-Chudyba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
Józef Młyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Małgorzata Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 
Marek Siwicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Natalia Demeshkant, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Olga Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa
 
Renata Tomaszewska-Lipiec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 
Stefan T. Kwiatkowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
 
Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawi
 

2021

Recenzenci krajowi
 
Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin,  Polska
 
Beata Ziębińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Inetta Nowosad , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
 
Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska
 
Małgorzata Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 
Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
 
Recenzenci zagraniczni
 
Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina
 
Malkhaz Makashvili, Ilia State University, Tbilisi, Georgia
 
Mohd Sofian Omar-Fauzee, School of Education, Universiti Utara Malysia, Malysia
 
Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa
 
Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawia

2020

Recenzenci krajowi
 
Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
Jarosław Michalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 
Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie,
 
Renata Tomaszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Polska
 
 
 
Recenzenci zagraniczni
 
Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa
 
Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawia
 
Andreas Hejj, Uniwersytet w Peczu, Węgry
 
Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University ”St. Kliment Ohridski", Bułgaria
 
Arturo Lavalle, ĽUniversita Telematica Guglielmo Marconi, Roma, Włochy
 
Lydia Lechoczka, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 
Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina
 
Matheus Batalha Moreira Nery, Universidade Tiradentes, Aracaju, Brazylia
 
Jiří Prokop, Charles University, Prague, Czechy
 
Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, USA
 
Nicolae Silistraru, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia
 
Lela Turmanidze, Batumi Shota Rustaveli Stałe University, Batumi, Gruzja

2019

Recenzenci krajowi

Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Jarosław Michalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Bogdan Stańkowski, Akademii Ignatianum w Krakowie, Polska

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Renata Tomaszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Polska


Bogusław Ulijasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska


Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, Polska


Joanna Wierzejska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Polska


Mariusz Wysokiński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska


Recenzenci zagraniczni

Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa


Folco Cimagalii, LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy


Andreas Hejj, Uniwersytet w Peczu, Węgry


Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Bułgaria


Arturo Lavalle L’Universita Telematica Guglielmo Marconi, Roma, Włochy


Lydia Lechoczka, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja


Ştefan Levinţa, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia


Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina


Matheus Batalha Moreira Nery, Universidade Tiradentes, Aracaju, Brazylia


Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, USA


Rastislav Rosinsky Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja


Nicolae Silistraru, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia


Lela Turmanidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Gruzja

2018

Matheus Batalha (Uninassau, Aracaju, Brazylia)


Alina Boutiuc-Kaiser, (University of Education Freiburg, Niemcy)


Remigijus Bubnys, (Šiauliai University, Litwa)


Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)


Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)


Krzysztof Gurba (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)


Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)


Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)


Piotr T. Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)


Nicolae Silistraru (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)


Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)


Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

2017

Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)
 
Małgorzata Dobrowolska (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska)
 
Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 
Andreas Hejj (Uniwersytet w Peczu, Węgry)
 
Ewa Kobyłecka ( Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 
Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 
Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 
Dorota Moroń (Uniwersytet Wrocławski)
 
Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Andrzej Pluta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Agata Popławska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 
Bogdań Stańkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
 
Anna Szafrańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 
Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

2016

Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)
 
Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 
Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 
Gabriela Kasprzak (Uniwersytet w Toronto, Kanada)
 
Liudmyla Krywaczuk (Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Ukraina)
 
Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 
Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 
Agata Popławska (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Polska)
 
Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 
Elżbieta Sałata (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Polska)
 
Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 
Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

2015

Wojciech Cichosz,
 
Folco Cimagalli,
 
Małgorzata Duda,
 
Grzegorz Grzybek,
 
Liudmyla Krywaczuk,
 
Ştefan Levinţa,
 
Joanna M. Łukasik,
 
Jarosław Michalski,
 
Barbara Nowak,
 
Agata Popławska,
 
Rastislav Rosinsky,
 
Anna Szafrańska-Gajdzica

2014

Jakub Bartoszewski,
 
Małgorzata Duda,
 
Grzegorz Grzybek,
 
Ewa Kantowicz,
 
Joanna M. Łukasik,
 
Barbara Nowak,
 
Józef Stala,
 
Ireneusz Świtała

2013

Jakub Bartoszewski,

 

Małgorzata Duda,

 

Jerzy Gąsowski,

 

Miroslav Gejdoš,

 

Grzegorz Grzybek,

 

Barbara Nowak,

 

Marketa Rusnakova,

 

Andrzej Ryk,

 

Sławomir Sobczak,

 

Ireneusz Świtała,

 

Anna Walulik,

 

Eva Ziakova,

 

Renata Strojecka-Zuber