FAQ

Labor et Educatio

Rada naukowa

2023

Ryszard Bera (University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland)
Remigijus Bubnys (Vilnius university Šiauliai academy, Lithuania)
Valentin Constantinov (Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova)
Ryszard Gerlach (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
Michał Kasprzak (University of Toronto, Canada)
Wioletta Knapik (University of Agriculture in Kraków, Poland)
Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa (Sofi a University „St. Kliment Ohridski", Bulgaria)
Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska University, Poland)
Arturo Lavalle (Universita degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy)
Larysa Lukianova (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)
Joanna M. Łukasik (University of Agriculture in Kraków, Poland)
Zbigniew Marek (Ignatianum University in Cracow, Poland)
Snezana Mojsovska-Salamovska (University „St. Kliment Ohridski" Bitola, Macedonia)
Bożena Muchacka (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland),
Nellya Nychkalo (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)
Marco Rimanelli (Saint Leo University, Florida, U.S.A.)
Adam Solak (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)
Andrzej Zwoliński (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

2022

Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova

Remigijus Bubnys, Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania

Ryszard Gerlach, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Michał Kasprzak, Ryerson University, Canada

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Stefan M. Kwiatkowski, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Arturo Lavalle, Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy

Lydia Lehoczka, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Joanna M. Łukasik, Pedagogical University of Cracow, Poland

Zbigniew Marek, Ignatianum University in Cracow, Poland

Snezana Mojsovska-Salamovska, University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia

Bożena Muchacka, Pedagogical University of Cracow, Poland

Nellya Nychkalo, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Jiří Prokop, Charles University, Prague, Czech Republic

Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, U.S.A.

Adam Solak, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Mirosław J. Szymański, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna, Lomonosov Moscow State University, Russia

Andrzej Zwoliński, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Adam A. Zych, DSW University of Lower Silesia in Wrocław, Poland

Anna Žilová, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia

2021

Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova

Remigijus Bubnys, Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania

Ryszard Gerlach, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Michał Kasprzak, Ryerson University, Canada

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Stefan M. Kwiatkowski, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Arturo Lavalle, Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy

Lydia Lehoczka, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Joanna M. Łukasik, Pedagogical University of Cracow, Poland

Zbigniew Marek, Ignatianum University in Cracow, Poland

Snezana Mojsovska-Salamovska, University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia

Bożena Muchacka, Pedagogical University of Cracow, Poland

Nellya Nychkalo, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Jiří Prokop, Charles University, Prague, Czech Republic

Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, U.S.A.

Adam Solak, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Mirosław J. Szymański, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna, Lomonosov Moscow State University, Russia

Andrzej Zwoliński, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Adam A. Zych, University of Lower Silesia in Wrocław, Poland

Anna Žilová, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia

2020

Valentin Constantinov (Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova)

Ryszard Gerlach (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

Michał Kasprzak (Ryerson University, Canada)

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)

Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Arturo Lavalle ( Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy)

Lydia Lehoczka (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Larysa Lukianova (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Joanna M. Łukasik (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Zbigniew Marek (Ignatianum University in Cracow, Poland)

Snezana Mojsovska-Salamovska (University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia)

Bożena Muchacka (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Nellya Nychkalo (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Jiří Prokop (Charles University, Prague, Czech Republic)

Marco Rimanelli (Saint Leo University, Florida, U.S.A.)

Adam Solak (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Mirosław J. Szymański (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Lomonosov Moscow State University, Russia)

Andrzej Zwoliński (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Adam A. Zych (University of Lower Silesia in Wrocław, Poland)

Anna Žilová (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)

 

2019

Valentin Constantinov (Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova)

Ryszard Gerlach (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

Michał Kasprzak (Ryerson University, Canada)

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)

Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Arturo Lavalle ( Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy)

Lydia Lehoczka (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Larysa Lukianova (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Joanna M. Łukasik (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Zbigniew Marek (Ignatianum University in Cracow, Poland)

Snezana Mojsovska-Salamovska (University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia)

Bożena Muchacka (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Nellya Nychkalo (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Jiří Prokop (Charles University, Prague, Czech Republic)

Marco Rimanelli (Saint Leo University, Florida, U.S.A.)

Adam Solak (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Mirosław J. Szymański (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Lomonosov Moscow State University, Russia)

Andrzej Zwoliński (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Adam A. Zych (University of Lower Silesia in Wrocław, Poland)

Anna Žilová (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)

2018

Valentin Constantinov (Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova)

Ryszard Gerlach (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

Michał Kasprzak (Ryerson University, Canada)

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)

Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Arturo Lavalle ( Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy)

Lydia Lehoczka (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Larysa Lukianova (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Joanna M. Łukasik (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Zbigniew Marek (Ignatianum University in Cracow, Poland)

Snezana Mojsovska-Salamovska (University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia)

Bożena Muchacka (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Nellya Nychkalo (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Jiří Prokop (Charles University, Prague, Czech Republic)

Marco Rimanelli (Saint Leo University, Florida, U.S.A.)

Adam Solak (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Mirosław J. Szymański (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Lomonosov Moscow State University, Russia)

Andrzej Zwoliński (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Adam A. Zych (University of Lower Silesia in Wrocław, Poland)

Anna Žilová (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)

 

2017

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Joanna M. Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilova (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

2016

Tadeusz Bąk (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Joanna M. Łukasik (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Danuta Waloszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

2015

Tadeusz Bąk (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Danuta Waloszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

2014

Tadeusz Bąk (Uniwersytet Kardynała Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Danuta Gielarowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

† Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Danuta Waloszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilova (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)

2013

Tadeusz Bąk (Uniwersytet Kardynała Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Danuta Gielarowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Ryerson University of Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (University of Sofia, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Andrzej J. Madera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Lýdia Lehoczká (Uniwersita Konstantina v Nitre, Słowacja)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)

Jirii Prokop (Charles University in Prague, Czechy)

Snezana Mojsovska - Salamovska (University St.Kliment Ohridski w Bitoli, Macedonia)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Danuta Waloszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)

Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)