FAQ

Labor et Educatio

Redakcja językowa, tematyczna, statystyczna

2023

Arndt Büssing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Radosław Malinowski (socjologia pracy) - Tangaza University College,Kenia
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) - Uniwersytet Jagielloński, Polska
Katarzyna Nowosad (poradnictwo zawodowe) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Andrea Óhidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Niemcy
Ireneusz M. Świtała (problemy społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Ingolstadt, Niemcy
Joanna M. Łukasik (Zarządzanie)
 
Redaktor statystyczny
Diana Antoci

Korekta językowa
Biuro Tłumaczeń Alingua Sp. z o.o.

2022

Arndt Büssing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Radosław Malinowski (socjologia pracy) - Tangaza University College,Kenia
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) - Uniwersytet Jagielloński, Polska
Katarzyna Nowosad (poradnictwo zawodowe) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Andrea Óhidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Niemcy
Ireneusz M. Świtała (problemy społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Ingolstadt, Niemcy

Redaktor statystyczny
Diana Antoci

Korekta językowa
Biuro Tłumaczeń Alingua Sp. z o.o.

2021

Redaktorzy tematyczni
Arndt Büssing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Radosław Malinowski (socjologia pracy) - Tangaza University College,Kenia
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) - Uniwersytet Jagielloński, Polska
Andrea Óhidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Niemcy
Ireneusz M. Świtała (problemy społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Ingolstadt, Niemcy
 
Redaktor statystyczny
Diana Antoci
 
Korekta językowa
Lilia Constantinov

2020

Redaktorzy tematyczni
Roman Ceglarek (dydaktyka) -  Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Arndt Büssing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) - Uniwersytet Jagielloński, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Niemcy
Radosław Malinowski (socjologia pracy) - Tangaza University College,Kenia
Andrea Óhid (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Ireneusz M. Świtała (problemy społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) - Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Ingolstadt, Niemcy 

Redaktor statystyczny
Marta Iwińska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Korekta językowa
Translation Agency Alingua

2019

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia
Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Biuro tłumaczeń Alinqua

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Marta Iwińska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2018

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia
Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy
 
REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Mróz (język polski // Polish)
Simone Zamarlik  (język angielski // English)
 
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Marta Iwińska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2017

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia
Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Ireneusz M. Świtała (problemy i kwestie społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy
 
REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Mróz (język polski / Polish)
Jacek Serwin (język angielski / English)
Paulina Koperna (język angielski / English)
Ludmila Dymitrow (język rosyjski / Russian)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Katarzyna Jagielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

2016

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Roman Ceglarek (dydaktyka)
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)
Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)
Krzysztof Symela (rynek pracy)
Ireneusz M. Świtała (kwestie społeczne)
Władysław P. Wlaźlak (prawo, administracja)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Mróz (język polski // Polish)
Jacek Serwin (język angielski // English)
Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Katarzyna Jagielska

2015

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Roman Ceglarek (dydaktyka)
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)
Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)
Ireneusz M. Świtała (kwestie społeczne)
Władysław P. Wlaźlak (prawo, administracja)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Mróz (język polski // Polish)
Marcin Łączek (język angielski // English)
Jacek Serwin (język angielski // English)
Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Katarzyna Jagielska

2014

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Krzysztof Kraszewski (dydaktyka, pedeutologia)
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)
Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)
Zofia Szarota (andragogika)
Anna Žilova (problemy i kwestie społeczne)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Mróz (język polski/Polish)
Anna Fitak (język angielski/English)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Katarzyna Jagielska

2013

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Krzysztof Kraszewski (dydaktyka, pedeutologia)
Joanna M. Łukasik (pedagogika ogólna, pedeutologia)
Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
Norbert G. Pikuła (gerontologia i geriatria)
Adam Solak (pedagogika pracy)
Zofia Szarota (andragogika)
Anna Žilová (problemy i kwestie społeczne)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Czekaj (język polski/Polish)
Anna Fitak (język angielski/English)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Katarzyna Jagielska