FAQ

Labor et Educatio

Zespół redakcyjny

Członkowie Redakcji

Redaktor Naczelny: Norbert G. Pikuła – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7862-6300


Zespół Redakcyjny: 

Katarzyna Białożyt-Wielonek – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7047-5763

 

Manfred Cassens – FOM Hochschule, Niemcy
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-3824-7354

 

Reginald Cruz – Tangaza University College, Kenia

 

Marcus Fink – Geschäftsstelle KJR München-Land, Niemcy

 

Andrzej Jastrzębski – Saint Paul University w Ottawie, Kanada
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2637-7706

 

Józef Młyński – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-2475-9658

 

Józefa Matejek – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1499-9914

 

Anna Mirczak – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6905-1362

 

Agnieszka Tajak-Bobek – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-8352-1367

 

Od 2013 do 01.10.2018 czasopismo afiliowane było w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.