FAQ

Labor et Educatio

Interpretacyjne osobliwości pracy ludzkiej 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 31 - 37

Autorzy

Franciszek Szlosek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-9846-0253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article is an introduction to the contemporary understanding of the value and importance of human labor. As inspiration for the reflection is also an inspiration to explore issues and searches for answers to your question: How to work to educate the modern man?

Bibliografia

Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. Gałkowski J. (red.), Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 1986.Jastrzębowski W., Rysy ergonomii czyli Nauki o pracy opartej na prawdach poczerpnię- tych z Nauki Przyrody, Poznań 1857. Jastrzębowski W., Rysy ergonomii czyli Nauki o pracy opartej na prawdach poczerpnię- tych z Nauki Przyrody, wyd. 2, CIOP – PIB, Warszawa 2008. Lechicka J., Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego. Wybór pism, Część II, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, Toruń 1951. Marks K, Kapitał, tom 1, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1951. Nowacki T., Praca ludzka. Analiza pojęcia, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008. Popper K., W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z 30 lat, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997. Pszczołowski T., Praca człowieka, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1966. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1954. Szlosek F., Pedagogika pracy w warunkach gospodarki rynkowej, pozycja w druku.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 31 - 37

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Interpretive Peculiarities of Human Labor

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9846-0253

Franciszek Szlosek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-9846-0253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Franciszek Szlosek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1165

Liczba pobrań: 701