FAQ

Labor et Educatio

Impact of Learning Resources Improvisation on Biology Instruction in Senior Secondary Schools in Ondo South Senatorial District in Nigeria

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 169 - 184

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.011.15365

Autorzy

Mutahir Oluwafemi Abanikannda
Osun State University, Osogbo, Osun State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-2929-6795 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This study examined the impact of improvisation of learning resources on biology instruction in senior secondary schools from Ondo South Senatorial District. The study sample was 350 and consisted of students randomly selected from 10 senior secondary schools in Ondo South Senatorial District of Ondo State in Nigeria. A self-developed inventory was designed and validated through pilot testing and administered to the sample for the data collection. The researcher personally visited the schools in Ondo South Senatorial District, thus 100% data were collected. The collected data were tabulated and analysed by using percentages, mean, standard deviation and t-test analysis. The major conclusions of this study were that the types of learning facilities that are available for teaching science are weighing balance, audio tape, textbooks, graphs, charts and maps; there is positive impact of improvisation of learning resources on the biology instruction in the senior secondary schools and there is no significant difference between male and female students in the impact of improvisation of learning resources on biology instruction. Based on the finding of this study, major recommendations were made.

Keywords: Improvisation, Learning Resources, Learning Facilities, Audio Tape, Biology Instruction
 

Wpływ improwizacji zasobów kształcenia na kształcenie biologii w szkołach średnich starszych w południowym okręgu senatorskim Ondo w Nigerii

W niniejszym artykule zbadano wpływ improwizacji zasobów edukacyjnych na nauczanie biologii w szkołach średnich pierwszego stopnia w południowym okręgu senatorskim Ondo w stanie Ondo w Nigerii. Próba badawcza liczyła 350 osób i składała się z uczniów wybranych losowo z 10 szkół średnich. Samodzielnie opracowany kwestionariusz został zaprojektowany i zatwierdzony przez testy pilotażowe, a następnie zastosowany w celu zebrania danych. Zostały one zestawione w tabelach i poddane analizie. Wyniki przedstawiono przy użyciu procentów, średniej, odchylenia standardowego i analizy t-testu. Badania pokazały przede wszystkim, że: do nauczania przedmiotów ścisłych dostępne są urządzenia edukacyjne, jak – waga, taśma audio, podręczniki, wykresy, diagramy i mapy; istnieje pozytywny wpływ improwizacji zasobów edukacyjnych na nauczanie biologii w szkołach średnich pierwszego stopnia i nie ma znaczącej różnicy między uczniami płci męskiej i żeńskiej w zakresie wpływu improwizacji zasobów edukacyjnych na nauczanie biologii. Na podstawie wyników tego badania sformułowano główne zalecenia.

Bibliografia

Abanikannda, M.O. (2016). Beyond industrial revolution: roles of science and technology. A Paper Presented at the Faculty of Education Seminar Series. Osun State University on 20th July, 2016.
Achor, E.E. (2014). Assessing improvised equipment in physics laboratory and its implications for utilization and management of teaching and learning resources. Retrieved from: https://www.academia.edu/28516470/PAPER_92_ASSESSING_IMPROVISED_EQUIPMENT_IN_PHYSICS
_LABORATORY_AND_ITS_IMPLICATIONS_FOR_UTILIZATION_AND_MANAGEMENT_OF_TEACHING
_AND_LEARNING_RESOURCES.
Ajayi, U., Clington, T. (2011). Constructivist instructional strategy and pupils’achievement and attitude towards primary science. Bulgarian Journal of Science and Educational policy (BJSEP), 5(1), pp. 225–230.
Akindele, B. (2012). Setting priorities. American School and University, 75(2), pp. 29–31.
Akinmoyewa, D.C. (2012). Inquiry teaching and higher-level thinking of Biology. Boston: New York Houghton Mifflin Company.
Alonge, G. (2013). The Western Australian telecentres network: A model for enhancing access to educational training in rural areas. Int. J. Educ. Telecommun, 2(4), pp. 311–328.
Ayodele, K. (2018) Cooperative learning in the Teacher Education. Curriculum Education, 2(4), pp. 478-482.
Balogun, O.A. (2013). Attitude of students towards the use of learning resources in Nigeria senior secondary school Biology. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), pp. 126–132.
Chukwunyeremunwa, M.A. (2013). Effect of Students Improvised Instructional Materials on Senior Secondary School Students’ achievement in Biology. Retrieved from: https://researchwap.com/index.php/educational-technology/effectof-students-improvised-instructional-materials-on-senior-secondaryschool-students/ (14.10.2021).
Emmanuel, K. (2015). The objectives of Biology education. London: Heinemann Educational Books.
Eniayeju, T.H. (2013). Effect of improvised learning resources on students’ achievement and attitudes in secondary school Biology. Journal of Science Teacher Education, 17(3), pp. 165–178.
Euba, J. (2017). Effect of guided discovery learning on students’ achievement in Biology in College of Education in Edo State. Nsukka: Unpublished M. Ed.
Thesis, University of Nigeria.Faisal, O., Annutte, M. (2012). Utilization of instructional material in the teaching of Economics. Hebrew: University Press. Ltd.
Federal Republic of Nigeria (2014). Learning Resources in Science teaching: Prospect for distance learners in Nigeria. Nigerian Computer Society Conference Proceeding, 12 (4), pp. 26–269.
Isola, O.S. (2010). School type and location as environmental factors in learning English as a second language. West African Journal of Education. Retrieved from: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3763/is_200209/ai_n9096866 (03.09.2011).
Kolawole, W. (2016). The effects of laboratory-based instruction and assessment on student attitudes toward the laboratory experience and achievement in Biology at the high school level. Dissertation Abstracts International, 60(7), p. 2436.
Lyons, R.C. (2012). Education and the digital world: Transformations, challenges and future. New Dechi: Viva books limited.
Singh, S.K., Singh, R.J. (2012). Pre-service teachers’ reflections of South African science classrooms. South African Journal of Higher Education, 26(1), pp. 168–180.
Nwosis, E., Nzewi, E. (2017). Application of Learning Resources in Nigerian secondary schools. Library philosophy and practice. Retrieved from: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/computing and ICT research (15.08.2020).
Olubadewo, R.C. (2015). Education and the digital world: Transformations, challenges and future. New Dechi: Viva books limited.
Onadipe, M. (2013). Contemporary issues in the Teaching of Biology. Lagos Nigeria: Bolabay Publication.
Osei, M. (2019). Bricks and mortarboards. Education Week, 20(14), pp. 30-31.
Patrick, K. (2011). The teaching of social studies. New Delhi, India: Sterling Publishers Private Limited.
Patrick, L., Wilson, Y. (2011). E-Learning ecosystem: Prospect for distance learners in Nigeria. Nigerian Computer Society Conference Proceeding, 14 (2), pp. 61–269.
Philip, M. (2014). ‘Experimenting in distance education: the African Virtual University (AVU) and the paradox of the World Bank in Kenya’. International Journal of Educational Development, 23(1), pp. 57–73.
Rotimi, C.P. (2013). The effect of Instructional Materials on the learning outcome of Biology. Science and Mathematics Review, 12(1), pp. 19–26.
Storm, A. (2011). Innovative Ways to Teach Economics. Retrieved from www.ehow.com/list_7147776_teaching-methods-economics.html/  (15.04.2020).
Thierer, P. (2012). Advances in protection. American School and University, 73(1), pp. 24–28.
Voss, U., Brown, M. (2010). Practical approach to the effective teaching of ecology concepts for sustainable development. Presented at the science Teacher Association of Nigeria: Biological Panel national workshop held at Queen’s school Enugu.
Winqt, S. (2011). Information and communication technologies literacy a vital tool to bridge digital divide. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/  (15.11.2020).

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 169 - 184

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Impact of Learning Resources Improvisation on Biology Instruction in Senior Secondary Schools in Ondo South Senatorial District in Nigeria

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2929-6795

Mutahir Oluwafemi Abanikannda
Osun State University, Osogbo, Osun State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-2929-6795 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Osun State University, Osogbo, Osun State, Nigeria

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 20.10.2021

Zaakceptowano: 19.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mutahir Oluwafemi Abanikannda (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 619

Liczba pobrań: 1217