FAQ

Labor et Educatio

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 11 - 24

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.001.10228

Autorzy

Waldemar Furmanek
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
https://orcid.org/0000-0002-1032-4266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The problems of trans-multi-disciplinary studies on man’s work comprises objects of research that are common to different academic disciplines but are selected in such a manner as not to distort the visions of the research objects specific for various disciplines. Studies conducted in multi-, inter- or transdisciplinary projects pose a major challenge. The transdisciplinary approach to knowledge and research has its practical sources in the applicability of knowledge, inter alia in searching for more effective solutions to earlier indicated problems. In the paper I present selected problems concerning research on human work indicating its trans-multidisciplinary character.

Bibliografia

Furmanek, W. (2014). Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy, Labor et Educatio, no. 2/2014, 9–31.

Furmanek, W. (2014). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W. (2017). Konsekwencje merytoryczne twierdzenia: praca jest wartością dla pedagogiki pracy. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio J, Lublin – Polonia vol. XXX, 2 sectio J 2017.

Furmanek, W. (2017). Metodologiczne konsekwencje twierdzenia „praca jest wartością”. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio J, Vol 30, No 1.

Furmanek, W. (2016). Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna. W: K. Chałas, A. Maja (eds.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, (s. 827-836). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Galarowicz, J. (2000). Człowiek jest osobą, Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Hajduk, Z. (2010). Metanaukowe ujęcie relacji między nauka a etyką. Nauka no. 3, 2010, 14–31.

Jan Paweł II, (1981). Encyklika Laborem exercens. Rome–Vatican.

Korabiowska, K., Nowacki, T. (eds.) (1981). Pedagogika pracy. Studia Pedagogiczne XLIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Korabiowska-Nowacka, K. (1982). Przedmiot pedagogiki pracy, Kalisz. 

Kwiatkowski, S.M. (2006). Kierunki rozwoju pedagogiki pracy, W: Z. Wiatrowski, (eds.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Kwiatkowski, S.M. (2005). Pedagogika pracy – historia – teraźniejszość – przyszłość. Pedagogika Pracy, no. 46/2005.

Mieka, B. (2015). Travelling Concepts in the Humanities, www.hf.uio.no/forskning/phd/ kurs/phd-arrangementer/hf-felleskurs/2015/pensum-vit.teori-nov-15/frå--mieke-bal.pdf

Nowacki, T. (1982). Pedagogika pracy, stan i perspektywy. Studia Pedagogiczne. Wybrane problemy pedagogiki pracy. WSP w Bydgoszczy, issue 8.

Nowacki, T.W. (1988). Stan badań pedagogiki pracy w Polsce na tle porównawczym. Pedagogika Pracy, no. 13.

Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Strzeszewski, C. (1978). Praca ludzka. Zagadnienia społeczno-moralne. Lublin: TN KUL.

Styczeń, T. (1983). Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawową dyrektywą programowania pracy Instytutu Jana Pawła II. Przegląd Uniwersytecki, Lublin, 2nd December.

Tabaszewska, J. (2013). Wędrujące pojęcia. Koncepcja Mieke Bal. Przykład inter czy transdyscyplinarności. Studia Europea Gnesnensia, no. 8.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wojtyła, K. (1985). Osoba i czyn. Kraków.

Żłobicki, W., Włodarczyk, R. (eds.) (2015). Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 11 - 24

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1032-4266

Waldemar Furmanek
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
https://orcid.org/0000-0002-1032-4266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.07.2018

Zaakceptowano: 07.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Waldemar Furmanek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1652

Liczba pobrań: 943