FAQ

Labor et Educatio

The Values of Employment from the Perspective of the Elderly

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 201 - 212

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.014.10241

Autorzy

Norbert G. Pikuła
Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2, Poland
https://orcid.org/0000-0001-7862-6300 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Work is of primary value in a person’s life, as, over the course of a lifetime, it occupies more than half of adulthood. Its meaning has individual value for every person. With respect to the research conducted so far, this article presents the values that arise from performing work by elderly people. The experience of professional work has made it possible to distinguish such values as: meaning of life, responsibility, loyalty, trust, education and development. 

Bibliografia

Aleksander, T. (2018). Formy i proces dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w zakładzie pracy. In: J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła (eds.), Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Derbis, R. (1987). Poczucie odpowiedzialności i swoboda działania. Przegląd Psychologiczny XXX, No. 3.

Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Guichard, J. (2016). Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonego ludzkiego świata/ Life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, vol. 5. p. 13-24/179–190.

Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Łukasik, J.M., Jagielska K. (2018). Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości, Studia Edukacyjne (in press).

Łukasik, J.M., Nowosad I. (2018). Przywództwo i zaufanie w środowisku szkolnym. Uwagi na kanwie rozwoju szkoły, Studia Edukacyjne (in press).

Nowicka-Kozioł, M. (2000). Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.

Obuchowski, K. (1999). Adaptacja twórcza. Warszawa: Książka i Wiedza.

Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pikuła, N.G. (2017). Czynniki różnicujące przebieg kariery zawodowej kobiet i mężczyzn – z perspektywy osób starszych. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, No. 2, p. 95–111.

Pikuła, N.G. (2016). Poczucie sensu życia osób starszych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pikuła, N.G. (2016a). Potencjał seniorów na rynku pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, No. 3, p. 7–20.

Pikuła, N.G. (2016b). Rozwój zawodowy a aktywność emerytowanych nauczycieli. In: Jagielska K., Łukasik J.M., Pikuła N.G. (eds.), Rozwój nauczyciela: od wczesnej do późnej dorosłości (p. 181–198). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pikuła, N.G. (2016c). Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych, Labor et Educatio, No. 4, p. 201–217.

Pikuła, N.G. (2017a). Senior na (po)nowoczesnym rynku pracy. Ruch Pedagogiczny, No. 2, p. 77–86.

Pikuła, N.G. (2017b). Sukcesy osobiste i zawodowe emerytowanych nauczycieli: wskazania do doskonalenia czynnych zawodowo nauczycieli. In: J. Madalińska- -Michalak (ed.), O nową jakość edukacji nauczycieli (p. 309–325). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pikuła, N.G. (2017c). Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60 roku życia. Studia Edukacyjne, No. 44, p. 301–312.

Szlendak, T. (2015), Zaufanie, In: Bogunia-Borowska (ed.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Znak.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian. Katowice: Uniwersytet Śląski. 

Zimny, Z. (1984). Odpowiedzialność obiektywna, subiektywna i społeczna. Przegląd Psychologiczny XXVII, No. 4.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 201 - 212

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Values of Employment from the Perspective of the Elderly

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7862-6300

Norbert G. Pikuła
Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2, Poland
https://orcid.org/0000-0001-7862-6300 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2, Poland

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.06.2018

Zaakceptowano: 07.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Norbert G. Pikuła (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1266

Liczba pobrań: 1092