FAQ

Labor et Educatio

Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne  zagrożenie dla rodziny 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 247 - 270

Autorzy

Andrzej Zwoliński
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The technique is based on different principles than the Nature is. It may complement or assist the Nature but it cannot replace it without reducing the richness of the phenomenon of life. Similar restrictions apply to the contact with people. Psychologists claim that the number of people with whom a person is able to establish a real relationship, is limited to 150 persons. Excess of contacts leads to superficiality and temporariness. The discovery that life partner or family members are involved in compulsive or inappropriate online erotic behavior causes a shock. Partners are then in a very difficult position, they don’t know how to behave, what method of operation to adopt. The most common reactions include: attempt to take responsibility of the loved ones, attempts “to deserve the love”, pushing their own needs on the back burner of their interests, strong emotional attachment to a partner with exclusion of admitting the existence of the disease, loss of self-identity and lack of perception of own feelings and needs. All of these indicate the existence of so-called codependency to your partner. In fact the addiction affects not just one person, but the functioning of the entire family

Bibliografia

Albecki T., Online jako nowy ojciec i wychowawca, „Pedagogia Ojcostwa” 2011, nr 2. Arthur Ch., Kres intymności (za: „The Guardian”, 28 II 2012”), „Forum”, 2012, nr 10. Bańka J., Przeciw szokowi przyszłości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1977. Bendyk E., Zamurowani, „Polityka”, 2009, nr 37. Bendyk E., Co czyha w sieci, „Polityka” 2010, nr 6 (2742).Bendyk E., Romeo i Julia w na randce internetowej, „Polityka”, 2012, nr 6. Boczkowski K., Homoseksualizm, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 2003. Bunda M., Seks, przemoc i małolaty, „Polityka”, 2011, nr 37. Cooper A. D., Delmonico L., Burg R., Cybersex Users, Abusers, and Comulsives: New Findings and Implications, „Sexual Addiction and Compulsivy”, 2000, nr 1. Cudak E., Relacje wirtualne relacjami międzyludzkimi…?, [w:] (Bez)radność wychowania…?, red. Z. Marek, M. Madej-Babula, Biblioteka Horyzontów Wychowania, Kraków 2007. Dubos R., Tyle człowieka, co zwierzęcia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973. Duminuco V., Niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na progu nadchodzącego tysiąclecia, „Kultura i media”, t. 1: Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1995. Flankowska J., Trzy spotkania w realu, „Newsweek Polska” 2003, nr 48. Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcji, Biblioteka Nowej Myśli, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999. Gawędziarz W., Seks w cyberprzestrzeni, „Wprost”, 17 I 1999. Gołębiewska I., Cyberprzemoc, „Wychowawca” 2010, nr 7 – 8. Goodman A., Addiction defined: Diagnostic criteria for addictive disorder, „American Journal of Preventive Psychiatry and Neurology” 2001, nr 4. Griffiths M., Sex on the Internet: Observations and implications for Internet sex addiction, „The Journal of Sex Research” 2001, nr 38 (4). Harris R. J. A., Cognitive Psychology of Mass Communication, brak wyd. London 1992. Hausman M., Elektroniczny obywatel, „Wprost” 1999, nr 1. Heuer S., Ile bitów, tyle kłamstw (za: „Courrier International”, 3 III 2011), „Forum” 2011, nr 13. Iłowiecki M., Jesteśmy snem komputera, „Spotkania” 1992/1993, nr 52 – 53. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica”, 2002, nr 3. Jefferies S., Miłość w  czasach cyberzarazy (za: „The Guardian”, 7 II 2012), „Forum” 2012, nr 7. Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2001. Kaeser E., Co klik, to myk (za: „Neue Zurcher Zeitung”, 27 VIII 2012), „Forum” 2012, nr 40. Kaniewska A., Japoński odlot, „Fokus Extr” 2011, nr 5. Kucharczyk P., TV do pudła, „Gość Niedzielny”, 2011, nr 42. Lahaye T., Wychowanie seksualne w rodzinie, Wydawnictwo Pojednanie, Lublin 1994 Lubelska K., Kolekcjonerzy dusz, „Polityka”, 2009, nr 37. Maciejewska M., 10 mitów o grach komputerowych, „Wprost” 2009, nr 36 Manago, A.M. T. Taylor, P. Greenfield, Me and my 400 Friends: The Anatomy of College Studens’ Facebook Networks. Their Communication Patterns and Well-Being, „Developmental” Psychology, 2012, nr 48.Meckel M., Homo googlens (za: „Die Zeit”, 28 VI 2012), „Forum” 2012, nr 31. Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja w  czasach popkultury, red. W. J. Burszta, A. de Tchorzewski, Wydawnictwo Bydgoskiej Akademii im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002. Merkel M., Mailuję, więc jestem (za: „Die Zaitung”, 2008), „Forum” 2008, nr 25. Miecik I.T., Cyberek z myszką, „Newsweek Polska” 2008, nr 47. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997. Neudecker S., Pokolenie cyberporno (za: „Die Zeit”, 2009), „Forum”, 2009, nr 26. Nielsen/Net Ratings, Dane statystyczne agencji z sierpnia 2006, www.nielsen-netratings.com [dostęp: 28.03.2014]. Ziemacki J., Nie rozłączaj się, kotku, „Przekrój” 2013, nr 9. Noga H., Relacje rodzinne graczy komputerowych, „Wychowawca” 2011, nr 2. Ozminkowski V., Bunt zamkniętego pokoju, „Newsweek Polska” 2011, nr 11. Pęczak M., Przyjemności zastępcze, „Polityka” 2005, nr 26. Pozdał M., Cyberseks – cyberprzyjemność? Internetowa Aktywność Seksualna. Nowe możliwości i zagrożenia, [w:] Tabu seksuologii, red. A. Jodko, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2008. Robinson A., Odmienne stany skupienia (za: „The Guardian”, 14 X 2012), „Forum:, 2012, nr 43. Romanowska K., Miłość i rozstanie w czasach Facebooka, „Do Rzeczy” 2013, nr 20. Rożek T., Komputer, który żyje, „Gość Niedzielny” 2012, nr 25. Rucki M., Masowa demoralizacja młodzieży, „Miłujcie się!” 2013, nr 3. Schirrmacher F., Stan odmóżdżenia (za: „Der Spiegel”, 16 XI 2009), „Forum” 2010, nr 7. Scola A., Pytanie o człowieczeństwo w obliczu nauki i techniki, „Społeczeństwo” 2007, nr 4 – 5. Seks w wirtualu, kasa w realu, „Forum, 2014, nr 3. Stasiak P., Jak wychowywać dzieci (w sieci), „Polityka” 2012, nr 22. Steingart G., Już nic nie będzie normalne (za: „Der Spiegel”, 2011), „Forum” 2011, nr 15. Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2004. Wójcik A. Zdziarski M., Teleopieka i seniorfony, „Uważam Rze” 2013, nr 7. Zimie K., Młody konsument, „W Sieci” 2013, nr 8.  

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 247 - 270

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“Screen” Addiction as a Contemporary Threat to the Family

Autorzy

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Andrzej Zwoliński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1220

Liczba pobrań: 631