FAQ

Labor et Educatio

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 193 - 199

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.013.10240

Autorzy

,
Jaroslava Hanušová
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Karola w Pradze
https://orcid.org/0000-0003-0101-911X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Jiří Prokop
Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Karola w Pradze
https://orcid.org/0000-0002-0543-249X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This long-term study aims to map protective factors that education professionals deem important for burnout prevention. The research sample includes 160 education professionals for the time being. The study uses a qualitative method (20 group discussions).  Due to the size of the sample and continuation of the research, it is not possible to generalise the presented data. However, the authors believe that all signs or symptoms of burnout should be taken very seriously. The situation may be solved by systematic training of education professionals based on the acquisition of social skills by means of self-experience training. 

Bibliografia

Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton.

Jeklová, M., Reitmayerová, E. (2006). Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Kallwas, A. (2007). Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Stock, Ch. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 193 - 199

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0101-911X

Jaroslava Hanušová
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Karola w Pradze
https://orcid.org/0000-0003-0101-911X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Karola w Pradze

https://orcid.org/0000-0002-0543-249X

Jiří Prokop
Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Karola w Pradze
https://orcid.org/0000-0002-0543-249X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Uniwersytet Karola w Pradze

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.05.2018

Zaakceptowano: 07.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jaroslava Hanušová (Autor) - 50%
Jiří Prokop (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1132

Liczba pobrań: 862