FAQ

Labor et Educatio

Zapomniane (?) inspiracje dla wychowania

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 221 - 246

Autorzy

Danuta Waloszek
Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article is an attempt made to confront educational approaches presented by Plato, Aristotle, and Kant with modern educational system. By referring to the former educational ideas the author wanted to draw attention to the sources of inspiration and educational concepts. The paper draws particular attention to the role of the teacher because there is no doubt that only the righteous, educated, intelligent and responsible man can be an educator. These requirements apply also, and perhaps above all, to parents.

Bibliografia

Arystoteles, Etyka Nikomachejska. Etyka Eudemejska. O cnotach i wadach, [w:] Dzieła wszystkie, Tom 5. Warszawa 2002. Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002. Bernstein B., Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990. Eco U., Semiologia życia codziennego, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2005. Finkielkraut A., Porażka myślenia, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998. Giroux A. H., L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, [w:] Strategie i  system. Polacy w  obliczu zmiany społecznej, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2000. Houellebecq M., Możliwości wyspy, Wydawnictwo W.A. B., Warszawa 2006. Kant I., O pedagogice, Wydawnictwo DAJAS, Łódź 1999. Kant I., Przypuszczalny początek ludzkiej historii, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995. Kwieciński Z. Wprowadzenie, [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1990. Levi-Strauss C., Spojrzenie z oddali, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993. Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001. Nyczaj-Drąg M., Dzieci wysokiej jakości w ponowoczesnym świecie. Esej o konieczno- ści i ryzyku instytucjonalizacji dzieciństwa, [w:] Współprzestrzenie edukacji, red. M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Zielona Góra 2005. Platon, Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003. Pluta A., Dwuczłonowość dyscypliny edukacyjno-pedagogicznej, teoretyczna historia edukacji i pedagogika pogranicza jako wyraz nastawienia metodologicznego i antyfundamentalnego, [w:] Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, red. K. Duraj-Nowakowa, J. Gnitecki, Wydawnictwo Naukowe Wyż- szej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1997. Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2005. Rousseau J. J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Poznań 1920 Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006. Waloszek D., Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009. Waloszek D., Miedzy przedszkolem i szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 221 - 246

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Forgotten (?) Educational Inspirations

Autorzy

Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Danuta Waloszek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1187

Liczba pobrań: 562