FAQ

Labor et Educatio

Impact of Covid-19 Pandemic on Students Learning Outcomes in Universities in Osun State, Nigeria 

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 197 - 215

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.013.15367

Autorzy

,
Abanikannda Mutahir Oluwafemi
Ondo State University, Osogbo, Ondo State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0001-5599-9577 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Akinola Oluwatoyin Temiloluwa
UNIOSUN, Osun State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-3965-4306 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The study investigated the impact of COVID-19 pandemic in the process of education of students from Osun Universities in Nigeria. The study is a descriptive one; a sample of 360 students from the universities in Osun State formed the participants for the study. The instrument for data collection was a questionnaire structured by the researcher for data collection and its reliability level was 0.83. Data collected were analysed, using descriptive statistics, specifically mean, standard deviation, frequency counts and Person Product Moment Correction (PPMC). The findings of the study revealed that COVID-19 pandemic has negative effect on students’ learning outcomes from Osun State in Nigeria. The study revealed that there is no significant difference in the learning outcomes of students, depending on the type of school. Finally, the findings revealed that gender does not significantly differentiate the learning outcomes of the respondent students in Osun, Nigeria, under the COVID-19 pandemic situation. The following recommendations were made: government should consider the need to build good schools and equip them with modern digital facilities; government should ensure inclusion of online teaching such as integrated digital learning platforms, video lessons, broadcasting through radio and TV etc. to supplement the normal classroom teaching; educators as well as students must be trained on how to handle and use online educational devices; educators must spend quality time to prepare and make their lessons creative, interactive, relevant, student-centred and group-based; parents should pay personal attention to monitor and supervise their children until they adapt to online teaching environment; and government aid is needed in terms of investing in educational tools of the future alongside a total revamp of the educational sector as well as reforms in the national curriculum post-pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, learning outcomes, universities, school type


Wpływ pandemii Covid-19 na proces edukacji studentów na uniwersytetach Osun w Nigerii

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na osiągnięcia w nauce studentów uniwersytetów w Osun w Nigerii. Badanie miało charakter opisowy. Wzięło w nim udział 360 studentów z uniwersytetów w stanie Osun. Narzędzie do zbierania danych stanowił opracowany przez badacza kwestionariusz, którego poziom rzetelności wyniósł 0,83. Zebrane dane zostały przeanalizowane przy użyciu statystyk opisowych, w szczególności średniej, odchylenia standardowego, liczby częstości i korekcji momentu produktu osoby (PPMC). Wyniki dowiodły, że pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na to, jakie rezultaty osiągają studenci w stanie Osun w Nigerii. Wykazały również brak znaczącej różnicy w wynikach uzyskiwanych przez studentów w zależności od typu szkoły, jak również płci. Przedstawiono następujące rekomendacje: rząd powinien dostrzegać potrzebę budowania dobrych szkół i wyposażania ich w nowoczesne urządzenia cyfrowe oraz zapewnić włączenie nauczania online, takiego jak zintegrowane cyfrowe platformy edukacyjne, lekcje wideo, nadawanie przez radio i telewizję itp. w celu uzupełnienia nauczania w klasie; nauczyciele i uczniowie muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi i korzystania z urządzeń edukacyjnych online; nauczyciele są obowiązani poświęcić czas na przygotowanie i sprawić, aby ich lekcje były kreatywne, interaktywne, zorientowane na ucznia i oparte na grupie; do obowiązków rodziców należy poświęcanie uwagi monitorowaniu i nadzorowaniu dzieci, dopóki nie przystosują się do środowiska nauczania online, a pomoc rządu jest potrzebna w zakresie inwestowania w narzędzia edukacyjne przyszłości wraz z całkowitą przebudową sektora edukacyjnego w postaci reform krajowego programu nauczania po pandemii.

Bibliografia

Akinlabi, O. (2020). Equality of access and catchment area; factor in, university admission in Nigeria. Journal of Higher Education, 4(2), pp. 307–322.
Aluh, I., Onu, D. (2020). Overview of COVID -19 and way forward. Research Journal of Science Education, 2 (20), pp. 28–36.
Chukwuorji, R., Iorfa, W. (2020). Global patterns in coronavirus diversity. Virus evolution. 2020, 3(1), pp. 267–289.
Ekemade, H. (2020). The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases, 9(1), pp. 264–266.
Euba, J. (2020). Perception of undergraduate students on the impact of covid-19 pandemic on higher institutions development in Federal Capital Territory Abuja, Nigeria. Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities, 2(II), pp. 211–222.
FGN (2020). National Policy on Education. (7th Edition). Lagos: NERDC Press.
Ismail, K. (2010). Equality of access and catchment area; factor in, University Admission in Nigeria, Journal of Higher Education, 4(2), pp. 307–322.
Jabe, A. (2020). Counting the cost of COVID-19. International journal of information technology: an official journal of Bharati Vidyapeeth’s Institute of Computer Applications and Management, 4(5), pp. 97–114.
Lichtenstein, A., Egbunike, K. (2020). Sustainability and the viable systems approach: Opportunities and issues for the governance of the territory. Sustainability, 2(1), pp. 771–790.
Lin, C. (2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China. Science, 7(10), pp. 11–26.
Nwaubani, J. (2020). Assessment of the trend of secondary school students academic performance in the sciences, Mathematics and English: Implications for the attainment of the Millennium Development Goals in Nigeria. Advances in Social Sciences Research Journal, 2(2), pp. 31–38.
Olapegba, F. (2020). The impact of COVID-19 on radiology trainees. Radiology, 7(2), pp. 32–47.
Chunfeng, X. (2020). Novel Approach of consultation on 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry Investige, 17(2), pp. 175–176.
Ogunsaju, N.J. (2014). An Investigation into the Impact of COVID-19 Pandemic on Higher Institutions in FCT, Abuja, Nigeria. Journal of Social Science Education and Humanities, 73(1), pp. 9–16.
Ojoawo, I. (2019). Do Differences in schools instruction time explain international achievement gaps? evidence from developed and developing countries. The Economic Journal, 5(8), pp. 414–438.
Oyinloye, O., Imenda, S. (2019). The Impact of assessment for learning on learner performance in life science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(11), pp. 1–8.
Sawaya, J. (2016). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th edition). Pearson.
Sintema, E.J. (2020) Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: implications for STEM Education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), pp. 112–134.
Stiggins, R.J. (2011) Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th edition). Pearson.
Wentling, S. (2012) The short- and long-term career effects of graduating in a recession. American Economic Journal: Applied Economics, 4(1), pp. 1–29.
World Health Organization (2020) Perspectives and Practices, UniServe Science News. Lurvnik: WHO. (2020, March 30). Retrieved from: COVID-19 Webinar: A new world for teachers, educations frontline workers. Marrenga https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-new-world-teachers-educations-frontline-workers  (21.09.2021).

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 197 - 215

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Impact of Covid-19 Pandemic on Students Learning Outcomes in Universities in Osun State, Nigeria 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5599-9577

Abanikannda Mutahir Oluwafemi
Ondo State University, Osogbo, Ondo State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0001-5599-9577 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Ondo State University, Osogbo, Ondo State, Nigeria

https://orcid.org/0000-0002-3965-4306

Akinola Oluwatoyin Temiloluwa
UNIOSUN, Osun State, Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-3965-4306 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

UNIOSUN, Osun State, Nigeria

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 21.09.2021

Zaakceptowano: 19.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Abanikannda Mutahir Oluwafemi (Autor) - 50%
Akinola Oluwatoyin Temiloluwa (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1019

Liczba pobrań: 711