FAQ

Labor et Educatio

Między fascynacją a dystansem. Społeczny odbiór osób chorych psychicznie a ich wizerunek w kulturze masowej – analiza wybranych przypadków

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 105 - 117

Autorzy

Dominika Sozańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8315-9783 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of this paper is to juxtapose the image of mentally ill persons in the world cinematography with the perceptions of this social category in the Polish society. Analysis made by the author was based on the selection of well known movies to compare with some results that are available in the reports published by CBOS (a  Polish Public Opinion Research Centre). In both sources the social isolation of mentally ill people is a key trait of their image, moreover, the way mental illness is shown in movies is relatively stereotypical and departs from scientific knowledge, whereas people interviewed in the surveys regarding their contacts with and attitudes toward the mentally ill individuals reveal their apprehension and willingness to keep a distance. 

Bibliografia

Edney D. R., Mass Media and Mental Illness: A Literature Review Prepared by, MSW Canadian Mental Health Association, Ontario, www.ontario.cmha.ca, January 2004. Filmweb, www.filmweb.pl [dostęp: 01.04.2014]. Foucault M., Historia szaleństwa w  klasycyźmie, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1987. Kępiński A., Poznanie chorego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i  obrona, Wydawnictwo PWN, Warszawa2005. Miedzińska D., W tym szaleństwie nie ma metody, o psychiatrii w filmie fabularnym, http://www.kinoterapia.pl/2012/12/22/w-tym-szalenstwie-nie-ma-metody-o-psychiatrii-w-filmie-fabularnym [dostęp: 15.03.2014]. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i  Problemów Zdrowotnych ICD- 10 World Health Organization 2008, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012, X Rewizja, Tom I, http://csioz.gov.pl/klasyfikacje. php [dostęp: 01.04.2014]. Movies and Mental Illnes, http://moviesandmentalillness.blogspot.com/ [dostęp: 30.04.2014]. Osoby chore psychicznie w społeczeństwie, BS/124/2008, www.cbos.pl [dostęp: 22.04. 2014]. Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie, BS/118/2005, www.cbos.pl [dostęp: 22.04.2014]. Pużyński S., Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007, tom XLI, nr 3. Sowa J., Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984. Stasiuk M., Baran T., Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej, Difin, Warszawa 2013.Stout P. A, J. ViUegas, N. A. Jennings, Images of Mental Illness in the Media: Identifying Gaps in the Research, „Schizophrenia Bulletin”, Vol. 30, No. 3, 2004 http:// schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/30/3/543.full.pdf+html [dostęp: 13.04.2014]. Tartakovsky M., Media’s Damaging Depictions of Mental Illness, http://psychcentral. com/lib/medias-damaging-depictions-of-mental-illness/0002220 [dostęp: 22.03.2014]. Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2000. Wedding D., Boyd M.A., Niemiec R.M., Kino i  choroby psychiczne. Filmy, które pozwalają zrozumieć zaburzenia psychiczne, Wydawnictwo PARADYGMAT Warszawa 2014. World Health Organization, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ [dostęp: 13.03.2014]. World Health Organization, http://www.who.int/topics/mental_disorders/en/ [dostęp: 13.03.2014]. Zdrowie psychiczne polaków, BS/132/2012, www.cbos.pl [dostęp: 22.04.2014] 

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 105 - 117

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Between the Fascination and the Distance. Mental Ilness in Mass Culture Versus Its Social Perception

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8315-9783

Dominika Sozańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8315-9783 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dominika Sozańska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1379

Liczba pobrań: 1134