FAQ

Labor et Educatio

The Therapeutic Values of the Programme “Remembering Yesterday, Caring for Today” in Dementia Care

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 29 - 41

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.002.15356

Autorzy

Agnieszka Sikora-Balicka
University of Lower Silesia, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4589-8849 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article describes the therapeutic values of the project “Remembering Yesterday, Caring in Dementia Care” for people living with dementia. Project was established with European Reminiscence Network partners in the European Union, which also operates in the USA, Canada, Latin America, Australia and India. The programme is based on the use of creative reminiscence and interpersonal interaction in reminiscence work to “[…] rediscover and celebrate one’s individuality and social identity”. (European Reminiscence). It can help to alleviate loneliness and/or social isolation, improve health and well-being and, in a broader perspective, “make […] their lives […] despite old age and, often with disabilities, a dignified and valuable phase of life”. (Zych, 2005, p. 53).

Keywords: Alzheimer’s disease, creative reminiscence in dementia care, dementia/ non-pharmacological therapy, life history, Remembering Yesterday, Caring for Today.

 
Terapeutyczne wartości programu ,,Pamiętając o Wczoraj, Troszcząc się o Dzisiaj” w opiece nad osobą żyjącą z otępieniem

W artykule opisano terapeutyczne wartości programu ,,Pamiętając o Wczoraj, Troszcząc się o Dzisiaj” dla osób żyjących z otępieniem. Projekt powstał z partnerami European Reminiscence Network, która działa nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Australii i Indiach. Program opiera się na użyciu twórczości artystycznej i interakcji międzyludzkiej w pracy z reminiscencją, aby ,,[…] odkrywać na nowo i celebrować własną indywidualność i społeczną tożsamość” (European Reminiscence Network, 2020). Program może pomóc złagodzić samotność i/lub izolację społeczną, a w szerszej perspektywie – czynić życie, mimo starości i często niepełnosprawności, istnieniem godnym a zarazem wartościową fazą życiową (Zych, 2005).

Bibliografia

Alzheimer’s and Dementia. (2020). Alzheimer’s disease facts and figures. Retrieved from: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12068  (08.10.2020).
Alzheimer’s Society. (2010). Understanding and supporting a person with dementia. Retrieved from: https://www.alzheimers.org.uk/get-support/help-dementia-care/understanding-supporting-person-dementa  (08.11.2020).
Adams, T., Lee, H. (2011). Creative Approaches in Dementia Care. England: Macmillan Publishers Limited.
Aguirre, E., Charlesworth, G. (2017). Support at Home: Interventions to Enhance Life in Dementia (SHIELD) – evidence, development and evaluation of complex interventions. USA: National Center for Biotechnology Information. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28211659  (08.15.2020).
Alm, N., Astell, A., Ellis, M. (2004). A cognitive prosthesis and communication support for people with dementia. London: Taylor and Francis Online. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09602010343000147 (08.16.2020).
AP. (2015). Reminiscence therapy helps trigger dementia patients’ memories. USA: CBS News. Retrieved from: https://www.cbsnews.com/news/reminiscence-therapy-to-trigger-dementia-patients-memories/  (10.03.2020).
Alzheimer’s Australia. (2014). Living with dementia in the community: challenges and opportunities a report of national survey findings Alzheimer’s Australia. Retrieved from: https://www.dementia.org.au/sites/default/files/DementiaFriendlySurvey_Final_web.pdf  (10.06.2020).
Alzheimer’s Society. (2018). Tackling loneliness in people living with dementia. UK: Alzheimer’s Society. Retrieved from: https://www.alzheimers.org.uk/blog/tackling-loneliness-people-living-dementia (07.21.2020).
Baines, S., Saxby, P., Ehlert, K. (1987). Reality orientation and reminiscence therapy: a controlled cross‐over study of elderly confused people. British Journal of Psychiatry, 151, pp. 22–31.
Becelewska, D. (2004). Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk.
Bredlin, K., Kitwood, T. (1992). Toward a theory of dementia care: personhood and well being. UK: Cambridge University. Retrieved from: https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/towards-a-theory-of-dementia-care-personhood-and-wellbeing/DE0F3973C5539C0BDC499660609DF96B (10.17.2020).
Casey, D., Cooney A., Dempsey, L. (2014). Reminiscence in dementia: A concept analysis. Germany: Research Gate. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/260559254_Reminiscence_in_dementia_A_concept_analysis (08.18.2020).
CBS News. (2015). Reminiscence therapy helps trigger dementia patient’s memories. Retrieved from: https://www.cbsnews.com/news/reminiscence-therapy-to-trigger-dementia-patients-memories/  (08.02.2020).
Charlesworth, G., Hoe, J., Orrell M. (2017). Support at Home: Interventions to Enhance Life in Dementia (SHIELD) – evidence, development and evaluation of complex interventions. Chapter 4 Home treatment programme: development of a home treatment package for people with dementia and their family caregivers. USA: NCBI. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK424177/  (07.22.2020).
Confer. (2019). Pam Schweitzer. Retrieved from: https://www.confer.uk.com/biogs/biog_schweitzer.html   (07.16.2020).
Corr, K. (2015). What is a person centred approach (PCA) to dementia care? UK: Live Better With. Retrieved from: https://dementia.livebetterwith.com/blogs/advice/what-is-a-person-centred-approach-pca-to-dementia-care (10.08.2020).
Czabała, Cz., Sęk, H. (2000). Pomoc psychologiczna. In: J. Strelau (ed.), Psychologia, t. 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Dębska, U. (2004). Terapia sztuką w edukacji. Terapeutyczne aspekty kreatywności. Zielona Gora: Wydawnictwo Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski, p. 231.
Encyklopedia PWN. (2020). Relacje Społeczne. Retrieved from: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stosunki-spoleczne;3980044.html (07.24.2020).
European Reminiscence Network. (2020). Remembering Yesterday, Caring Today Project: a long-running project. Retrieved from: http://rememberingyesterdaycaringtoday.com/  (06.11.2020).
Farrell, E.M., O’Philbin, L., Orrell, M. (2018). Reminiscence therapy for dementia. USA: NCBI. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6494367/ (06.15.2020).
Holger, J. (2013). Memory loss in Alzheimer’s. USA: Dialogues in Clinical Neuroscience. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898682/ (07.04.2020).
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mediques. (2010). International study shows that Non-pharmacological Therapies are just as effective as drugs for Alzheimer’s disease. Barcelona: IMIM. Retrieved from: https://www.imim.cat/news/90/international-study-shows-that-non-pharmacological-therapies-are-just-as-effective-as-drugs-for-alzheimers-disease  (10.29.2020).
International Longevity Centre UK. (2014). Neurodegenerative diseases and dementia. New perspectives and approaches to understanding dementia and stigma. Retrieved from: https://ilcuk.org.uk/?s=+New+perspectives+and+approaches+to+understanding+dementia+and+stigma  (10.28.2020).
Jacoń, D. (2019). Izolacja i wykluczenie społeczne jako wyzwania i zagrożenia dotykające szczególnie osób starszych. Bądź bezpieczny. Retrieved from: https://ostrzegamy.online/izolacja-i-wykluczenie-spoleczne-jako-wyzwania-i-zagrozenia-dotykajace-szczegolnie-osob-starszych/  (07.17.2020).
Kensington Place Redwood City. (2020). Reminiscence Therapy for Memory Loss, Dementia, Alzheimer’s. California: Kensington Place Redwood City. Retrieved from: https://kensingtonplaceredwoodcity.com/reminiscence-therapy/ (06.05.2020).
King, C. (2020). Alternative Therapies. Australia: Wicking Dementia Research and Education Centre. Retrieved from: https://mooc.utas.edu.au/course  (07.27. 2020).
Kosti, K. (2019). Reminiscence Drama in an Ageing World. Illinois: Critical Stages. Retrieved from: http://www.critical-stages.org/20/reminiscence-drama-in-an-ageing-world/  (07.21.2020).
Kurzawa, K. (2017). Ludzie pragną przynależności i bliskości. Poznań: Psychologia w Praktyce. Retrieved from: https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/ludzie-pragna-przynaleznosci-i-bliskosci (06.04.2020).
Kwaśniewska, K. (2001). Człowiek w ruchu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Lancaster University. (2008). Remembering Yesterday, Caring Today: Reminiscence in Dementia Care - Pam Schweitzer. Lancaster: Lancaster University. Retrieved from: https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/contentassets/documents/fhm/dhr/c4ar/PamSchweitzer.pdf  (04.16.2020).
Lewis, F. (2015). Estimation of future cases of dementia from those born in 2015. Retrieved from: http://cdn.dementiablog.org/wp-content/uploads/2015/09/OHE_Consulting_ARUK_FINAL.pdf  (05.28.2020).
McKeehan, N. (2019). Loneliness and the risk of dementia. New York: Alzheimer’s Drug Discovery Foundation. Retrieved from: https://www.alzdiscovery.org/contact-us  (05.28.2020).
Morris, R.G. (1994). Recent developments in the neuropsychology of dementia. Review of Psychiatry, 6, pp. 85‐107.
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2019). What is Dementia? Retrieved from: https://www.cdc.gov/aging/dementia/index.html (05.27.2020).
NICE Clinical Guidelines. (2007). 7 Therapeutic Interventions for People with Dementia – Cognitive Symptoms and Maintenance of Functioning. USA: NCBI. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55462/  (05.16.2020).
Nowak, B. (2004). Terapia Sztuką w edukacji. Wartości sztuki w wychowaniu. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
Pilarska, A. (2012). Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Retrieved from: www.repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/6125/1/Aleksandra%20Pilarska.pdf  (05.24.2020).
Pilch, T. (1995). Pedagogika Społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Żak.
Rapiej, G. (2016). 10 rzeczy, których nie wiedziałaś o zapachach. Warszawa: Ofeminin. Retrieved from: https://www.ofeminin.pl/lifestyle/zainspiruj-sie/10-rzeczy-ktorych-nie-wiedzialas-o-zapachach/05gt8c1 (08.11.2020).
Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020). Otępienie (Demencja) - najczęściej zadawane pytania. Retrieved from: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/otepienie-demencja-najczesciej-zadawane-pytania (10.02.2020).
Schweitzer, P. (2020). Session 7.3-Remembering yesterday, caring today- exploring new solutions. London: UK Dementia Congress. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=9bQXYcMyB-0&feature=emb_logo (04.19.2020).
Schweitzer, P., Bruce, E. (2008). Remembering yesterday, caring today; reminiscence in dementia care, a guide to good practice. London, UK: Jessica Kingsley Publications.
Schweitzer, P. (2013). Making memories matter: reminiscence and creativity. A thirty - year retrospective. Oral History, Vol. 41, No.1, pp. 84-97.
Schweitzer, P. (2020). International Work. Retrieved from: http://www.pamschweitzer.com/international.html#rec (05.03.2020).
Schweitzer, P. (2020). Publications. Retrieved from: http://pamschweitzer.com/publications.html#dementia (05.03.2020).
Schweitzer, P. (2020). Reminiscence in Dementia Care. Retrieved from: http://www.pamschweitzer.com/dementia.html  (05.03.2020).
Social Care Institute for Excellence. (2015). Dementia: Reminiscence for People with Dementia. Retrieved from: https://www.scie.org.uk/dementia/living-with-dementia/keeping-active/reminiscence.asp (05.15.2020).
University College London via Future Learn. (2019). The Many Faces of Dementia. Retrieved from: https://www.futurelearn.com/courses/faces-of-dementia (04.19.2020).
Wang, J.J. (2007) Group reminiscence therapy for cognitive and affective function of demented elderly in Taiwan. USA: National Library of Medicine. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17503545/  (08.03.2020).
Woods, R.T. (2001). Discovering the person with Alzheimer’s disease: cognitive, emotional and behavioural aspects. Aging and Mental Health. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11513501  (05.02.2020).
World Health Organization. (2017). Dementia. Retrieved from: www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/dementia (05.26.2020).
Zych, A.A. (2005). Geragogika specjalna –konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?. In: (eds.), Pedagogika społeczna w służbie rodziny (aspekt marginalizacyjny i psychologicz). T.2. Kielce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 29 - 41

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Therapeutic Values of the Programme “Remembering Yesterday, Caring for Today” in Dementia Care

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4589-8849

Agnieszka Sikora-Balicka
University of Lower Silesia, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4589-8849 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

University of Lower Silesia, Poland

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 01.09.2021

Zaakceptowano: 15.11.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Sikora-Balicka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 592

Liczba pobrań: 439