FAQ

Labor et Educatio

Fraktalność zaufania wśród dydaktyków ogólnych i metodyków edukacji przedmiotowej 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 153 - 166

Autorzy

Kazimierz Wenta
Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska.
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The issue of public trust in research and teaching raises varied interest and is involved in multiple strands of conflict and environmental conditions. As theorists and academic teachers, general educators teaching participants of educational processes, e.g. trainee teachers, often tend to have limited trust in methodologists who are teach the same subject. Fractality of limited mutual trust generally situates itself on many substantive levels and corresponds to the technology of education, which is revealed in the so-called reliability and geometry of trust concerning the evaluation of the quality of education. The article has the nature of interdisciplinary research inspiration from the geometry of confidence to the fractal theory.

Bibliografia

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. Chmielecka E. (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003. Freud Z., Civilization and itsDiscontents, Hogarth Press, Londyn 1973. Goswami A., Kwantowy umysł. Naukowe dowody na potęgę Twoich myśli, Wydawnictwo Studio Astropsychologii, Białystok 2014. Gnitecki J., Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w  Poznaniu, Poznań 2005. Klus-Stańska D., Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 KudrewiczJ., Fraktale i chaos, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie czwarte zmienione i rozszerzone, Warszawa 2007. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2000. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. Manderbrot B., Evertsz C. J. G., Multifractality of the harmonic measure of fractal aggregates, and extended self-similarity, „Physica A” 177, 1991. Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D., Granicechaosu. Faktale, część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.Pilch J., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001. Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995. Półturzycki J., Niepokój o dydaktykę, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2014. Stewart-Wiliams S., Darwin, Bóg i sens życia, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2014. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenie, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009. Tempczyk M., Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1998. Wenta K., Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011. Wenta K. Teoria fraktali dla dydaktyki jako innowacja naukowo-badawcza, [w:] Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013. Żylińska M., Rozmowa z neurobiologiem Geraldem Hütherem, profesorem Uiwersytetu w Getyndze, o tym, dlaczego dzieci nudzą się w szkole i co zrobić, żeby mogły rzeczywiście czegoś się tam nauczyć, Polityka nr 41 (2979, 8.10–14.10.2014).

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 153 - 166

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Fractality of Trust Among Educators and Methodologists of the General Education Concerned

Autorzy

Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska.

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Kazimierz Wenta (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1144

Liczba pobrań: 792