FAQ

Labor et Educatio

Motivation for Studying Mathematics of the Students in Post-secondary Technical Vocational Education – Future Primary School Teachers in the Republic of Moldova

Data publikacji: 31.12.2021

Labor et Educatio, 2021, 9 (2021), s. 185 - 195

https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.012.15366

Autorzy

Mihaela Hajdeu
Tiraspol State University, Republic of Moldova
https://orcid.org/0000-0001-8189-7558 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Mathematics is the universal compartment through which both the study and the discovery of the surrounding environment take place. At the same time, mathematics is the academic discipline through which the formation of logical and practical thinking is pursued, so for the students of pedagogical specialties this discipline is an abstract science about which students know only what they have learned in gymnasium. Therefore, the motivation and professional orientation for studying mathematics are necessary, allowing in this context the application of mathematical knowledge and skills acquired in practical activities. This article thoroughly analyses the concept of motivation, but also addresses the motivation issue of the students in post-secondary technical vocational education – future primary school teachers in the Republic of Moldova. At the same time, the problematic aspects of the professional training process of future primary school teachers are determined.

Keywords: Motivation, learning motivation, educational activity, mathematical education, motives, etc.

 
Motywacja do nauki matematyki uczniów policealnego technicznego szkolnictwa zawodowego – przyszłość nauczycieli szkół podstawowych w Republice Mołdawii

Matematyka jest uniwersalną dziedziną, dzięki której odbywa się zarówno badanie, jak i odkrywanie otaczającego nas środowiska. Jednocześnie przez matematykę jako dyscyplinę akademicką dąży się do kształtowania logicznego i praktycznego myślenia. Z tej przyczyny dla studentów specjalności pedagogicznych jest to wiedza abstrakcyjna, ograniczona do wiadomości uzyskanych w gimnazjum. Niezbędna jest zatem motywacja i orientacja zawodowa do studiowania matematyki, umożliwiająca zastosowanie zdobytej wiedzy z tej dziedziny i pozyskanych umiejętności matematycznych w działalności praktycznej. W niniejszym artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia motywacji, ale także podjęto problematykę motywacji uczniów policealnego technicznego szkolnictwa zawodowego – przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w Republice Mołdawii. Jednocześnie określono problematyczne aspekty procesu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli szkół podstawowych.

Bibliografia

Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală. Iasi: Publishing House Polirom.
Cristei, M. (2017). Motivația-element esențial in formarea competențelor profesionale. Studia Universitatis Moldavae, 5(105), pp. 45–50.
Labăr, A.V. (2008). SPSS pentru științele educației: Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică. Iași: Publishing House Polirom.
Posțan, L. (2007). Motivația invățării pe parcursul vieții: perspectivă andragogică. Studia Universitatis Moldavae. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 5, pp. 269–272.
Manualul calității colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău. Retrieved from: http://cpam.md/  (02.10.2020).
Turcan, A. (2015). Motivația elevilor și învățarea. Institutul de Științe ale Educației. Laboratorul Teoria Educației. Retrieved from: (PDF) MOTIVAȚIA ELEVILOR ȘI INVĂȚAREA | Andrei Turcan - Academia.edu (21.10.2021).
Vel’misova, S.L. (2005). Razvitiye motivatsii k izucheniyu matematiki uchashchikhsya klassov lingvisticheskoy napravlennosti. Nizhniy Novgorod.Gogleva, YU.S. (2015). Formirovaniye motivatsii studentov I kursa kolledzha k izucheniyu matematiki cherez professional’nuyu napravlennost’. Kostroma. Retrieved from: http://www.eduportal44.ru/  (05.10.2021).
Detkova, A. (2019). Rol’ matematiki pri osvoyenii professional’nykh distsiplin v sisteme srednego professional’nogo obrazovaniya 532.02 – didaktika matematiki. Dissertatsiya doktora pedagogicheskikh nauk. Chișinău.
Il’in, Ye.P. (2000). Motivatsiya i motivy. SPb: Izdatel’stvo ≪Piter≫.
Krylova, A.A., Manicheva S.A. (2000). Praktikum po obshchey, eksperimental’noy i prikladnoy psikhologii: Uchebnoye posobiye. SPb: Izdatel’stvo ≪Piter≫.
Kupriyanov, Ye.A. (2007). Vzaimozavisimost’ lichnostnykh konstruktov i professional’noy motivatsii u spetsialistov v oblasti informatsionnykh tekhnologiy. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk. – M.: MGU.
Lupu, I., Choban-Piletskaya A. (2008). Motivatsiya obucheniya matematike. Shișinău: Printing House of A.S.M..

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2021, s. 185 - 195

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Motivation for Studying Mathematics of the Students in Post-secondary Technical Vocational Education – Future Primary School Teachers in the Republic of Moldova

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8189-7558

Mihaela Hajdeu
Tiraspol State University, Republic of Moldova
https://orcid.org/0000-0001-8189-7558 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Tiraspol State University, Republic of Moldova

Publikacja: 31.12.2021

Otrzymano: 10.10.2021

Zaakceptowano: 20.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mihaela Hajdeu (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 463

Liczba pobrań: 324