FAQ

Labor et Educatio

O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 119 - 143

Autorzy

Janusz Morbitzer
Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Today’s children, so-called Digital Natives (digital natives), in contrast to their parents and teachers, who are called Digital Immigrants (digital immigrants), live in the world of media. Their childhood is strongly related to the TV. Afterwards they enter the world of the Internet, computer games, mobile phones. The tools that are in use are in their major part shaped by a man so the involvement of the younger generation in the world of the media has significant impact on the process of education. The article discusses the impact of the media on the formation of two types of intelligence — the cognitive and the emotional ones, that are most strongly associated with education. These effects have both the cultural and the neuronal level. The paper presents the process of education in the world dominated by media as a situation that educators are supposed to deal with, and takes into account the need to implement education for rational and responsible use of the media

Bibliografia

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014. Banach Cz., O  człowieku... Aforyzmy. Myśli, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1995. Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014. Bendyk E., Bunt sieci, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2012. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, http:// www.panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf [dostęp: 04.12.2014]. Boniecki A., Nowy wiek, „Tygodnik Powszechny” z dnia 7.01.2001. Brzosko A., Pokolenie Y w szkole, „Oświata Mazowiecka” 2011, nr 04 (09). Burney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2008. Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011. Cyfrowi tubylcy i imigranci, http://www.edunews.pl [dostęp: 22.12.2014]. Desmurget M., Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dorosłych),Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012. de Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1996. Dzieciaki z Unii Europejskiej w sieci, http://uzaleznieniabehawioralne.pl/pdf/Dzieciaki_z_UE_w_sieci.pdf, [dostęp: 28.11.2014]. Flynn J. R., O inteligencji inaczej, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2012. Friedrich R., Peterson M., Koster A., The Rise of Generation C, http://www.strategy-business.com/article/11110?pg=all#authors, [dostęp: 22.11.2014]. Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2009. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005. Goc A., Łapanie własnego cienia, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 11. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1997. Górecki P., Mózg w sieci, „Newsweek” 2008, nr 34. Gracjan B., Brewiarz dyplomatyczny, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2008. Illeris K., Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. Internet zmienia mózg, http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Internet-zmienia- -mozg,3319,10.html [dostęp 22.12.2014]. Jędrzejko M., Młodzież w  zaburzonym świecie, Studio Poligraficzne Edytorka i  Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Warszawa-Dąbrowa Górnicza 2013. Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Wydawnictwo MIND, Podkowa Leśna 2014. Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014. Krzyżaniak-Gumowska A., Zajebiści egoiści, „Newsweek” 2013, nr 22. Lepa A., Iluzja mediów, „Niedziela” 2011, nr 4. Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2006. Łukaszewski W., Epidemia narcyzmu, „Charaktery” 2013, nr 2. Majewska-Opiełka I., Logodydaktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013. Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2012. Maushart S., E-migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i  telewizji, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2004. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000. Młodzi narcyzi: umieją coraz mniej, ale są zadowoleni z siebie jak nigdy, http://natemat. pl/47967,mlodzi-narcyzi-umieja-coraz-mniej-ale-sa-zadowoleni-z-siebiejak-nigdy [dostęp: 22.12.2014]. Morbitzer J., Postmodernistyczne konteksty Internetu, [w:] Komputer w edukacji, red. J.  Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005. Morbitzer J., Społeczeństwo wiedzy – mit czy realny cel? [w:] Edukacja Jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010. Morbitzer J., Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. E. Musiał, I. Pulak, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011. Nikodemska J., Jak nas psuje Facebóg, „Focus” 2011, nr 2/185 (luty). Nykiel M., Szkoła w zapaści, „Uważam Rze” 2012, nr 7 (54) z 13-19.02.2012. Ogonowska A., Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014. Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1967. Patzlaff R., Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008. Polskie dzieci w Internecie, oprac. L. Kirwil, http://eprints.lse.ac.uk/46445/1/PolandReportPolish.pdf [dostęp: 29.11.2014]. Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2004. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, http://marcprensky.com/articles-in- -publications/ [dostęp: 22.11.2014]. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently? http://marcprensky.com/articles-in-publications/ [dostęp: 12.12.2014]. Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Wydawnictwo Vesper, Poznań 2011. Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013. Stasiak P., Jak wychowywać dzieci (w sieci), http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ spoleczenstwo/1527267,3,jak-wychowywac-dzieci--w-epoce-cyfrowej.read [dostęp 22.12.2014]. Stróżewski W., O wielkości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002. Sztumski W., Paradoksalne społeczeństwo wiedzy, „Sprawy Nauki” 2008, nr 11-12. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. Telewizja nie dla dzieci, http://wyborcza.pl/1,75400,12422971,Telewizja_nie_dla_dzieci.html [dostęp 28.11.2014]. Tough P., Jak dzieci osiągają sukces, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2014. Twenge J. M., Keith W., The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, Free Press, 2009. Wikicytaty, http://pl.wikiquote.org/wiki/Marshall_McLuhan [dostęp: 22.11.2014]. Zaczyński W. P., Uczenie się przez przeżywanie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.  

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 119 - 143

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Development in the World of New Media – an Outline of the Issues

Autorzy

Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Janusz Morbitzer (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2225

Liczba pobrań: 761