FAQ

Labor et Educatio

Elementary Children and their Abilities of Foreign Language Acquisition

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 73 - 85

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.006.10233

Autorzy

Ewa Kiełb-Starczewska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3626-8071 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The research paper includes information about the needs and abilities of elementary children in connection with foreign language learning. The paper includes information about incorporating foreign  languages into integrated elementary education curriculum. The specific age of elementary children which is connected with the specific level of development needs to be taken to account when we talk about the specific educational tasks such as learning foreign languages. The paper describes the most important conditions of foreign language teaching, which are necessary for successful teaching elementary children.

Bibliografia

Adamek, I. (1997). Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gardner, H. (1993). Inteligencje wielorakie. Poznań: „Media Rodzina”. 

Kail, R. (1990). The development of memory in children. (3rd edition), New York: “Freeman”.

Komorowska, H. (1995). Nauczanie języków obcych – propozycje strategii oświatowej. Warszawa: WSiP.

Komorowska, H. (2001). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leaper, C. (1991). Influence and involvement in children’s discourse. Child development, 62 (4), 797–811.

Lelonek, M., Wróbel, T. (ed.) (1990). Praca nauczyciela i ucznia w klasach I–III. Warszawa: WSiP.

Malko, D. (1992). Zasady muzyki i kształcenia słuchu. Warszawa: WSiP.

Misiorna, E., Ziętkiewicz, E. (1999). Zintegrowana edukacja w kl. I–III. Poznań.

Misiorna, E. (1997). Integracja w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: Wyd. „Ławica”.

Nęcka, E. (2000). Procesy uwagi. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Pamuła, M. (2006). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne. In: T. Tomaszewski (ed.), Psychologia ogólna. Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.

Sloboda, J. (2002). Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa.

Spionek, H. (1997). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: PZWS.

Szuman, S. (1969). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: PZWS

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Wing, H.D. (1971). Factorial Study of Musical Tests. British Journal of Psychology 31/197.

Żebrowska, M. (1997). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 73 - 85

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Elementary Children and their Abilities of Foreign Language Acquisition

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3626-8071

Ewa Kiełb-Starczewska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3626-8071 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Polska

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.06.2018

Zaakceptowano: 12.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ewa Kiełb-Starczewska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1649

Liczba pobrań: 985