FAQ

Labor et Educatio

The Professional Stress of Preschool Education Teachers

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 179 - 191

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.012.10239

Autorzy

Ewa Smak
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6469-8688 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The teacher profession can be rated among professions with high risk of health loss both in the physical (somatic) and mental sense. This is evidenced by statistics on the health assessment of a fairly large teaching community. Numerous structural changes (educational reforms) and an increase in professional expectations towards teachers, especially preschool teachers, have caused a significant increase in the stress experienced by them. This article is devoted to the problem of stress in the professional work of a preschool teacher. The most important factors causing stress reactions, as well as pressures that are the source of stress are identified and discussed in this paper. On their basis, the level of occurrence and circumstances of experiencing school stress are determined. Thirty full-time teachers working in kindergartens in rural and urban environments in the Opolskie Voivodeship were surveyed.

Bibliografia

Cywińska, M. (2017). Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Grzegorzewska, M.K. (2003). Stres w pracy nauczyciela. Kurier Pedagogiczny, (grudzień), Wydawnictwo Edu-Press.

Heszen-Niejodek, I. (2000). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Korczyński, S. (2011). Diagnozowanie funkcjonowania ucznia i nauczyciela w ramach przygotowania prac dyplomowych z pedagogiki. Wodzisław Śląski.

Korczyński, S. (2015). Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa: Difin.

Marten, Z. (2007). Stres w pracy nauczyciela. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2/2007, 99–110.

Reykowski, J. (1966). Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (2000). Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki oraz radzenie sobie ze stresem. In: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (eds.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Terelak, J.F. (2001) Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta. 

Witkin, G. (2000). Stres dziecięcy. Poznań: Dom wydawniczy REBIS.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 179 - 191

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Professional Stress of Preschool Education Teachers

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6469-8688

Ewa Smak
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6469-8688 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 27.07.2018

Zaakceptowano: 21.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ewa Smak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1469

Liczba pobrań: 1014