FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia Judaica

opis
„Studia Judaica”, jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

Numery

przejdź do numeru Następne

Nr 2 (52)

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski

Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta

Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 26 (2023) nr 2 (52) oraz redakcja językowa i korekta zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego im. Filipa Friedmana i Fundację na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.

 

Projekt okładki: Paweł Lisek


Zawartość numeru

PRIVACY AND THE PRIVATE IN EARLY MODERN JEWISH LIFE

Maria Diemling, Michaël Green

Studia Judaica, Nr 2 (52), 2023, s. 279 - 295

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.23.013.18939
Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru

Aktualności

zobacz wszystkie aktualności

Indeksacja w bazach danych

Naukowe bazy danych

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe