FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 15.12.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Zawartość numeru

Piotr Krupiński

Studia Judaica, Nr 2 (34), 2014, s. 192 - 196

Czytaj więcej Następne