FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nr 2 (52)

Privacy and the Private in Early Modern Jewish Life

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 26 (2023) nr 2 (52) oraz redakcja językowa i korekta zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego im. Filipa Friedmana i Fundację na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.

 

Projekt okładki: Paweł Lisek

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Magdalena Ruta

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Redaktorzy gościnni Michaël Green i Myriam Silvera

Zawartość numeru

PRIVACY AND THE PRIVATE IN EARLY MODERN JEWISH LIFE

Maria Diemling, Michaël Green

Studia Judaica, Nr 2 (52), 2023, s. 279 - 295

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.23.013.18939
Czytaj więcej Następne